Papież Franciszek ustanowił świecką posługę katechety. Watykan opublikował we wtorek jego list apostolski „Antiquum ministerium”, w którym napisał, że katecheta jest świadkiem wiary, mistrzem, towarzyszem i pedagogiem, który naucza w imieniu Kościoła. „List apostolski papieża dokonuje dużej zmiany w skali całego Kościoła powszechnego” – komentuje ks. prof. Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie.

W dokumencie w formie motu proprio papież przypomniał, że posługa katechety w Kościele jest "bardzo starożytna" i że według teologów o pierwszych katechetach jest mowa w Nowym Testamencie.

Według Franciszka historia ewangelizacji ostatnich dwóch tysięcy lat pokazuje wyraźnie, jak bardzo była skuteczna misja katechetów. "Również w naszych czasach wielu zdolnych i wytrwałych katechetów stoi na czele wspólnot w różnych regionach i wypełnia niezastąpioną misję przekazywania i pogłębiania wiary" - dodał.

W jego opinii "długi orszak katechetów błogosławionych, świętych i męczenników naznaczył misję Kościoła", stanowiącą obfite źródło nie tylko dla katechezy, ale i dla całej historii duchowości chrześcijańskiej.

Papież wyjaśnił, że "niczego nie odbierając misji właściwej biskupowi", który jest pierwszym katechetą swojej diecezji, jak i odpowiedzialności przypadającej rodzicom w sprawie edukacji chrześcijańskiej, "konieczne jest uznanie obecności świeckich, którzy na mocy sakramentu chrztu czują się wezwani do współpracy w służbie katechetycznej".

Ich obecność, wskazał, staje się jeszcze pilniejsza w naszych czasach.

"Wierność przeszłości i odpowiedzialność za teraźniejszość są nieodzownymi warunkami, aby Kościół mógł spełniać swoją misję w świecie" - oświadczył Franciszek. Zwrócił uwagę na potrzebę przemiany społeczeństw dzięki przenikaniu wartości chrześcijańskich do świata społecznego, politycznego i ekonomicznego.

Posługa katechety wymaga podkreślenia przez ryt ustanowienia

W ocenie papieża szczególne znaczenie ma funkcja świeckich dzięki ich codziennemu życiu, "utkanemu z relacji i więzi rodzinnych oraz społecznych". Jak zauważył, wzrosła świadomość tożsamości oraz misji świeckich w Kościele.

Posługa katechety wymaga należytego rozeznania przez biskupa oraz podkreślenia przez ryt ustanowienia i jest stałą służbą na rzecz Kościoła lokalnego, według potrzeb duszpasterskich i "wykonywaną na sposób świecki, zgodnie z samą jej naturą" - wyjaśnił.

Jak napisał Franciszek, do ustanowionej posługi katechety muszą być powoływani mężczyźni i kobiety o głębokiej wierze i dojrzałości ludzkiej, zdolni do przyjmowania innych, do szczodrości i życia w komunii braterskiej. Przypomniał, że katecheci muszą mieć odpowiednią formację biblijną, teologiczną, duszpasterską i pedagogiczną.

"Ustanawiam posługę świecką katechety" - ogłosił Franciszek. Zachęcił Konferencje Episkopatów do jej urzeczywistnienia i ustalenia ścieżki edukacyjnej oraz wymaganych kryteriów, na mocy których osoby te będą powoływane.

Ks. prof. Tomasik: Ustanowienie przez papieża posługi katechety to duża zmiana w Kościele

Ustanowienie przez papieża posługi katechety to wyraźny znak, że posługa świeckich jest czymś ważnym w Kościele; w Polsce pomoże w tym, by katecheza nie ograniczała się tylko do lekcji religii w szkół - skomentował dla PAP ks. prof. Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie.

List apostolski papieża dokonuje dużej zmiany w skali całego Kościoła powszechnego
-  dodał.

W ocenie ks. prof. Tomasika list wpisuje się w "mocny akcent misyjny pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka, który wskazuje, że głoszenie Ewangelii z jednej strony musi wynikać z otwarcia na Ducha Świętego i jego działanie, a z drugiej winno być także w jakiś sposób uporządkowane, by było to głoszenie zdrowej nauki, a nie tylko ludzkich pomysłów".

Stąd Ojciec Święty ustanowił urząd, posługę katechety, do której ktoś jest wprowadzany za pomocą obrzędu, rytu liturgicznego - dodał dziekan Wydziału Teologicznego UKSW.

Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW powiedział, że zarówno nauczyciele religii będą mogli być wprowadzani w posługę katechety poprzez ryt, jak i katecheci parafialni. Może to pomoże, aby katecheza nie ograniczała się tylko do lekcji religii w szkole. Często zapominamy o katechezie dorosłych - powiedział.