Decyzja ukraińskiego parlamentu o organizacji wcześniejszych wyborów prezydenckich jest niezgodna z konstytucją - orzekł Sąd Konstytucyjny w Kijowie. Deputowani chcieli, by głosowanie odbyło się już 25 października bieżącego roku, a więc niemal na trzy miesiące przed wygaśnięciem pełnomocnictw urzędującego prezydenta, Wiktora Juszczenki.

Kancelaria Juszczenki utrzymuje, że kolejne wybory głowy państwa powinny odbyć się dopiero 17 stycznia przyszłego roku.