Ile razy szef firmy powinien stawać na ślubnym kobiercu? Jaka liczba żon jest odpowiednia (oczywiście według akcjonariuszy, nie według pierwszej żony prezesa) ? "Dwie to odpowiednia liczba" - zauważa Jon Moulton z firmy inwestującej na rynku kapitałowym. Być może szef, który musi płacić alimenty, pracuje solidniej. Trzy małżeństwa to już jednak za dużo. Zbyt duża liczba rozwodów na koncie może być przecież oznaką niestabilnego charakteru!

Moulton opiera swoje wnioski na doświadczeniach biznesowych. Za każdym razem, gdy robił interesy z trzykrotnie żonatymi managerami - tracił pieniądze.

Małżeństwo, co może dziwić, przekłada się w pozytywny sposób na styl zarządzania - stwierdzają Nikolai Roussanov i Pavel Savor z Wharton Business School. Przeciętny nieżonaty manager inwestuje 69 procent więcej niż jego żonaty kolega. Taka brawura może być bardzo kosztowna: zyski, które generuje singiel, są dużo bardziej niepewne. Ten efekt, co nie dziwi, jest najbardziej widoczny u młodych ludzi na stanowiskach kierowniczych.

Inne badania dotyczą podróży dyrektorów zarządzających. David Yermack ze Stern Business School przeanalizował dane dotyczące lotów służbowych i podróży prywatnych, by odtworzyć 230 podróży szefów wielkich firm między 2007 i 2010 rokiem. Odkrył, że firmy zwykle wypuszczają dobre informacje tuż przed wyjazdem szefa i tuż po jego powrocie. Zwykle w czasie jego nieobecności komunikaty nie są ogłaszane. To może tłumaczyć niższą wycenę akcji, gdy jeden z filarów firmy jest w podróży, choć tutaj związek przyczynowo-skutkowy nie jest do końca wyjaśniony. Może się zdarzyć tak, że ważna publikacja zbiegnie się w czasie z wakacjami przełożonego. W takiej sytuacji wielu szefów przerywa wypoczynek.

Yermack dowiódł też, że managerowie, którzy mają większe udziały w swoich firmach, rzadziej biorą wolne. Inne zebrane przez niego informacje pokazują, że wyjazdy służbowe prezesów mają często związek z ich przynależnością do egzotycznych klubów golfowych. Inwestorzy już to zauważyli. Gdy amerykański nadzór finansowy zaczął w 2006 roku pytać, jak często firmowe samoloty są używane do podróży prywatnych, spadła wartość 361 firm.

TŁUMACZENIE: