Miasteczko wojskowe Skrunda 1, które od wycofania się z Łotwy Armii Czerwonej stało puste, sprzedano na aukcji za równowartość 3 milionów dolarów. Kupiła je rosyjska firma.

Skrunda 1 znajduje się około 150 km na zachód od Rygi. Została wybudowana dla rosyjskiego wojska w pobliżu dawnej bazy radarowej, która należała do systemu antyrakietowego. Miasteczko składa się z 70 budynków - w tym 10 bloków mieszkalnych, hotelu, klubu, magazynów i garaży. Rozmieszczone jest na 45 hektarach ziemi.

To pozytywne, że budynki, które od dawna stały puste i w których nie prowadzono żadnej działalności gospodarczej, zostały sprzedane - uważa przedstawiciel agencji prywatyzacyjnej. Nie wiadomo jeszcze, co nabywca, firma Aleksiejewskoje-Serwis, zamierza zrobić ze swoją nową inwestycją.

Rosyjscy żołnierze wycofali się z Łotwy w 1994 roku, trzy lata po odłączeniu się jej od Związku Radzieckiego. Jednak Moskwa zawarła z łotewskimi władzami porozumienie, na mocy którego baza radarowa Skrunda działała do sierpnia 1998 roku.