W Sejmie Litwy zabrakło głosów, by przyjąć rezolucję "W sprawie 220. rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz aktu Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów". Została powołana komisja redakcyjna do dalszego opracowywania tekstu dokumentu.

Przeciwko projektowi rezolucji, który zaproponował przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych Emanuelis Zingeris, głosowało 11 posłów w 141-osobowym parlamencie, 40 było za, a 53 wstrzymało się od głosu.

Projekt rezolucji konstatuje, że Konstytucja 3 maja jest "częścią wspólnego historycznego dziedzictwa Litwy i Polski, która wspiera naszą państwowość i pamięć historyczną, inspiruje do politycznej roztropności".

Konstytucja 3 maja oraz akt Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów otworzyły nową perspektywę historyczną Litwy i Polski. Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie stały się równoprawnymi partnerami politycznymi - napisano w projekcie rezolucji.

Zaznaczono też, że "Konstytucja 3 maja połączyła chrześcijańskie trendy Europy z wartościami podstawowymi - wolnością wyznania, równością wobec prawa, tolerancją, podziałem władzy".

Oponenci rezolucji odnotowują, że konstytucja nie sankcjonowała wolności wyznania, a jedynie umocniła pierwszeństwo Kościoła rzymskokatolickiego. Podano też w wątpliwość stwierdzenie dotyczące równoprawności politycznej Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Powtórne głosowanie w sprawie projektu rezolucji przewidziane jest w najbliższy czwartek.