Kuwejcki deputowany Faisal al-Duwaisan zaproponował, aby rząd wspierał finansowo mężczyzn chcących poślubić drugą żonę. W taki sposób chce zmniejszyć liczba niezamężnych kobiet w państwie. Żeby dostać pieniądze mężczyzna musiałby najpierw spełnić kilka warunków.

Kuwejt pomaga już mężczyznom, którzy po raz pierwszy biorą ślub. Dostają w połowie grant, a w połowie nieoprocentowaną pożyczkę w wysokości 14 tys. dolarów. Deputowany twierdzi, że można wspomóc w podobny sposób mężczyzn, którzy chcą wziąć ślub z jeszcze jedną kobietą.

Propozycja ta ma na celu rozwiązanie problemu kobiet niezamężnych, który jest problemem społeczeństwa i skłania wdowy oraz rozwiedzionych mężczyzn do tworzenia nowych rodzin - twierdzi Faisal.

Aby otrzymać tego typu pomoc należałoby najpierw spełnić pewne kryteria. Najważniejsza byłaby pisemna zgoda na ślub od żon, które już się posiada. Wybranką mogłaby zostać kobieta, która jest wdową, rozwódką lub nie ukończyła jeszcze czterdziestego roku życia i nigdy wcześniej nie była zamężna.

Jeśli propozycja Duwaisana zostanie pozytywnie rozpatrzona przez komisję Zgromadzenia Narodowego, stanie się prawem obowiązującym w całym kraju.

Kuwejt, jeden z największych producentów ropy naftowej, oferuje swoim mieszkańcom bezpłatną opiekę medyczną oraz edukację. Większość usług w sektorze publicznym jest subsydiowana.