Ministrowie zdrowia i sprawiedliwości Holandii zapowiedzieli nowe przepisy, które pozwolą na pomoc w samobójstwie starszych osób, które uznały, że ich życie powinno się zakończyć. Holandia jest państwem, w którym dozwolona jest już eutanazja.

Osoby, które po dojrzałym zastanowieniu sądzą, że ich życie już się dokonało, powinny mieć możliwość, obwarowaną surowymi warunkami i precyzyjnymi kryteriami, położyć kres swojemu życiu w sposób, który uważają za godny - napisali ministrowie w komunikacie. Poinformowali, że prawo będzie przysługiwało wyłącznie osobom starszym. Nie podali jednak granicy wieku, od którego człowiek mógłby zadecydować o samobójstwie.

Te osoby nie widzą już możliwości nadania sensu swojemu życiu, źle znoszą utratę niezależności, czują się samotne, być może po utracie kogoś najdroższego, cierpią na całkowite zmęczenie, utratę wartości osobistej - napisali ministrowie. Dodali: By zakończyć swoje życie, potrzebują pomocy.

"Asystentem śmierci" ma być osoba z wykształceniem medycznym i specjalnie wyszkolona. Do jej zadań będzie wydanie zgody na procedurę samobójstwa po wykluczeniu, że chęć pozbawienia życia można wyleczyć terapią. Procedura ma być przeanalizowana przez wyspecjalizowaną komisję, tak jak w przypadku eutanazji.

Holandia - pierwszy krraj, który zalegalizował eutanazję

Holandia była pierwszym krajem na świecie, który zalegalizował eutanazję po latach debaty publicznej na ten temat. W praktyce tolerowano ją już wcześniej. Obwarowano ją szeregiem warunków. Pacjent musi doznawać cierpień nie do zniesienia, a jego choroba musi być nieuleczalna.

Pacjent musi być świadomy swego stanu i na tej podstawie sam składa dobrowolny i samodzielnie przemyślany wniosek o przedterminową śmierć. Zarówno chory, jak i jego lekarz muszą być przekonani, że nie istnieje żadne inne rozwiązanie, a podjęcie ostatecznej decyzji wymaga konsultacji drugiego lekarza.

Ponad 5 tysięcy eutanazji rocznie

Pomoc w samobójstwie jest obecnie w Holandii zabroniona. W 2013 roku sąd jednak odstąpił od ukarania mężczyzny, który dostarczył swojej 99-letniej matce tabletki. Kobieta wykorzystała je do samobójstwa.

W ubiegłym roku w Holandii przeprowadzono ponad 5,5 tys. eutanazji, co stanowiło 3,9 proc. zgonów w kraju. 70 proc. osób poddających się eutanazji jest chora na raka, a 2,9 proc. cierpi na choroby psychiatryczne albo demencję.

(łł)