Była premier i była ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka została powołana przez papieża Franciszka w skład Komisji do spraw Ochrony Nieletnich, której zadaniem jest walka z pedofilią w Kościele. Watykan ogłosił dziś pierwsze nominacje.

W skład Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich, której powołanie zapowiedziano w grudniu zeszłego roku, weszli też: doktor Catherine Bonnet z Francji, ofiara pedofilii z Irlandii Marie Collins, profesor Sheila Hollins z Wielkiej Brytanii, arcybiskup Bostonu kardynał Sean Patrick O'Malley, profesor Claudio Papale z Włoch, uczeń obecnego papieża ksiądz Humberto Miguel Yanez z Argentyny i niemiecki ksiądz Hans Zollner z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. To on w lutym 2012 roku zorganizował na uniwersytecie sympozjum na temat pedofilii w Kościele - były to pierwsze takie obrady w historii. W sympozjum, zwołanym przy wsparciu Watykanu i papieża Benedykta XVI, wzięli udział biskupi z całego świata i przełożeni zakonów. Wśród jego uczestników była również ówczesna ambasador RP Hanna Suchocka.

Watykan ogłosił, że głównym zadaniem mianowanych osób będzie przygotowanie statutów Komisji, które określą jej kompetencje i funkcje. W przyszłości zaś do gremium powołane zostaną kolejne osoby, reprezentujące różne kraje.

Komentując powołanie Komisji, rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi przytoczył słowa, które Jan Paweł II skierował do kardynałów z USA w 2002 roku: Ludzie muszą wiedzieć, że w kapłaństwie i w życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy ranią młodych. Przypomniał też zaangażowanie Benedykta XVI w walkę ze zjawiskiem pedofilii w Kościele.

Papież Franciszek jasno deklaruje, że Kościół musi uważać ochronę nieletnich za jeden ze swych najwyższych priorytetów. By krzewić inicjatywę na tym polu, papież wskazał nazwiska różnych osobistości, wysoce wykwalifikowanych i znanych ze swego zaangażowania w tę sprawę - dodał watykański rzecznik.

(edbie)