Greccy kontrolerzy ruchu lotniczego dołączyli do 24-godzinnego strajku sektora publicznego. W efekcie na cztery godziny wstrzymane zostały połączenia lotnicze z Grecją. Dziesiątki lotów zostało odwołanych lub przesuniętych. To ostatni z serii protestów przeciwko polityce rządu w dobie kryzysu finansowego.

Strajk, który doprowadził też do zamknięcia m.in. ministerstw i państwowych szkół, został zorganizowany z inicjatywy związku zawodowego ADEDY, zrzeszającego ponad pół miliona pracowników sektora publicznego.

Sprzeciwiają się oni przede wszystkim zamrożeniu płac w sektorze publicznym i domagają lepszych ubezpieczeń zdrowotnych.