W stolicy Niemiec podpisano Deklarację Berlińską. Dokument ma upamiętnić 50. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, uważanych za początek integracji Europy.

25 marca 1957 roku Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie podpisało 6 państw - Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg. Obecnie, po 50 latach, do Unii należy już 27 krajów.

Europa jest silna i zdolna do działania wtedy, gdy występuje jako jedność, gdy mówi jednym głosem - powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel, witając uczestników uroczystości z okazji 50-lecia podpisania Traktatów Rzymskich.

W minionych 50 latach Europa stała się kontynentem pokoju, wolności i dobrobytu - podkreśliła szefowa niemieckiego rządu. Proces, rozpoczęty 50 lat temu przez sześć krajów, kontynuowany jest obecnie przez 27 państw - dodała. Deklaracja Berlińska wskazuje drogę w przyszłość, umożliwiającą sprostanie nowym wyzwaniom - powiedziała Merkel.

Podpisany w Muzeum Niemieckiej Historii dokument wyznacza zadania Wspólnoty na przyszłość. Przywódcy Unii Europejskiej zobowiązali się m.in. do nadania Unii do 2009 roku "odnowionego wspólnego fundamentu". Ostateczny tekst Deklaracji przyjęto w sobotę, W ostatniej chwili dodano zaproponowany przez Hiszpanię fragment, w którym mowa jest o wspólnej walce z nielegalną imigracją.

Doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. traktatu konstytucyjnego Marek Cichocki twierdzi, że Polska może być zadowolona z treści Deklaracji Berlińskiej, choć zabrakło w niej odniesienia do chrześcijańskich korzeni Europy. Podkreślił, że w dokumencie znalazło się uznanie dla wolnościowych dążeń narodów Europy Środkowej i Wschodniej, co miało istotny wpływ na przełamanie podziałów w Europie.

W tekście odniesiono się ponadto do takich wartości, jak godność człowieka czy solidarność. Według Cichockiego dobrze się stało, że w Deklaracji jest mowa o zachowaniu suwerenności i różnorodnych tradycji państw członkowskich.

Cichocki przyznał, że Niemcy od samego początku swojego przewodnictwa w Unii Europejskiej zabiegały, żeby obchody 50-lecia Traktatów Rzymskich były uświetnione przez fakt podpisania Deklaracji Berlińskiej, której tekst uzgadniano od dwóch miesięcy.

Deklaracji nie podpisywali przywódcy wszystkich 27 krajów UE, tylko Angela Merkel - kanclerz Niemiec, które kierują obecnie Wspólnotą, szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Poettering. Polska opowiadała się za tym, aby pod Deklaracją znalazły się podpisy przywódców wszystkich państw Unii.