Jeden z niemieckich historyków twierdzi, że istnieją dokumenty, sugerujące współodpowiedzialność brytyjskiego premiera Winstona Churchilla za śmierć generała Władysława Sikorskiego. Alfred Schickel zdradził kontrowersyjne informacje na łamach prawicowego tygodnika ''Junge Freiheit".

Niemiecki historyk twierdzi, że zachował się stenogram rozmowy telefonicznej pomiędzy Winstonem Churchillem a prezydentem Stanów Zjednoczonych Franklinem D. Rooseveltem z końca lipca 1943 roku. Z rozmowy ma mianowicie wynikać, jakoby obaj przywódcy zgodzili się, że Sikorski musiał zniknąć z życia politycznego, bo mógłby zagrozić antyhitlerowskiej koalicji ze Stalinem.

Takie rzeczy, jakkolwiek niewygodne miałyby być, po prostu muszą zostać wykonane w interesie wspólnej sprawy - miał powiedzieć do Roosvelta Churchill.

Według niemieckiego historyka, katastrofa lotnicza, w której zginął Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, miała być zaaranżowana.

Okoliczności tragicznej śmierci Władysława Sikorskiego bada katowicki oddział Insytutu Pamięci Narodowej. Śledczy również podejrzewają bowiem, że generał mógł zginąć w wyniku spisku. W celu weryfikacji tezy dokonano ekshumacji Sikorskiego. Szczegółowe wyniki badań pobranych przez naukowców próbek mają być znane na początku przyszłego roku.

Generał Sikorski zginął w katastrofie lotniczej 4 lipca 1943 roku w Gibraltarze, w drodze powrotnej z inspekcji wojsk na Środkowym Wschodzie. Przyczyn katastrofy samolotu Liberator, należącego do brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych, nie wyjaśniono do dziś.