Fragment broni, używanej przez wielorybników w XIX wieku, znaleziono w olbrzymim wielorybie grenlandzkim złowionym w maju u wybrzeży Alaski. Przyrodnicy nie wykluczają, że zwierzę żyło niemal 130 lat.

W ciele wieloryba był fragment specjalnego harpuna – którego grot zawierał materiał wybuchowy. Tego typu broń wytwarzano około 1880 r. Na tej podstawie można sądzić, że wieloryb żył niemal 130 lat – ocenił biolog i przyrodnik zatrudniony w Wydziale Zarządzania Środowiskiem okręgu North Slope Craig George.

Odkrycie to jest kolejnym z podnoszonych ostatnio argumentów, według których wieloryby grenlandzkie mogą żyć ponad 100 lat – dodał George. Jedna z tych informacji dotyczy na przykład znalezienia w ciałach wielorybów, jakie upolowano na początku lat 90. XX w., starych, kamiennych narzędzi, wykorzystywanych ostatnio w latach 80. XIX w. O sędziwym wieku tych zwierząt świadczą także analizy soczewek ich oczu – dodał biolog.

Międzynarodowe umowy zakazują dziś połowów wielorybów na skalę przemysłową. Jednak rdzenni mieszkańcy Alaski, rosyjskiej Czukotki i Grenlandii mogą upolować określoną liczbę tych ssaków. Ich mięso tradycyjnie wykorzystują na własny użytek. Na Alasce mięso z upolowanego wieloryba jest dzielone pomiędzy wszystkich mieszkańców wioski, z której pochodzą myśliwi.