Nie można anulować związku małżeńskiego z powodów religijnych. Francuski sąd apelacyjny wydał wyrok w głośnej sprawie pary muzułmanów, których ślub został unieważniony pół roku temu, bo panna młoda... nie była dziewicą. Orzeczenie wywołało wówczas protesty rządu i organizacji broniących praw kobiet.

Teraz prokuratura podkreśla, że błąd sądu pierwszej instancji został naprawiony. Względy religijne nie mogą bowiem ingerować w funkcjonowanie laickiego wymiaru sprawiedliwości. Problem polega na tym, że para marokańskich imigrantów stała się znowu małżeństwem, choć nie chciał tego ani pan młody, ani jego wybranka. Sędziowie orzekli, że jedynym wyjściem z tej patowej sytuacji byłby teraz rozwód, co prawdopodobnie oznacza ponowną długą procedurę sądową. Wielu komentatorów żałuje więc, że sąd odrzucił inne możliwe powody unieważnienia związku małżeńskiego, na przykład fakt, że para już od dwóch lat żyje w separacji.