Amnesty International ogłosiła nowe dane dotyczące domniemanego tajnego więzienia CIA na Litwie. Wezwała też władze w Wilnie do "zbadania powiązań z Polską i Rumunią, gdzie prawdopodobnie również były zlokalizowane tajne więzienia CIA".

Na konferencji prasowej w Wilnie Amnesty International zaapelowała do władz litewskich o niezwłoczne wznowienie dochodzenia w sprawie bezprawnego przetrzymywania więźniów podejrzanych o terroryzm. Przedstawiona informacja dotyczy jednej osoby - Palestyńczyka z saudyjskim paszportem Abu Zubajdy, który podejrzewa, że był przetrzymywany na Litwie i w Polsce.

Zdaniem dyrektor AI na Europę i Azję Środkową Nicoli Duckworth, nowe dane stanowią podstawę do wznowienia dochodzenia. Organizacja twierdzi, że dysponuje informacją na temat nieujawnionego dotychczas lotu ze stolicy Maroka, Rabatu do Wilna w 2005 roku. Samolot, który wylądował 17 lutego 2005 roku w stolicy Litwy, był wyczarterowany przez spółkę kojarzoną z przewozami więźniów CIA.

Abu Zubajda został zatrzymany w 2002 roku w Pakistanie. Jak sam utrzymuje, później był przetrzymywany w ośrodkach w Tajlandii, Polsce, Maroku i na Litwie, a obecnie przebywa w więzieniu Guantanamo. USA początkowo podejrzewały, że zajmuje on wysokie stanowisko w Al-Kaidzie, ale dotychczas nie zostały mu przedstawione żadne zarzuty.

Prokuratura Generalna Litwy poinformowała, że dogłębnie zapozna się z przedstawionym raportem i - w razie stwierdzenia faktów bezprawnego więzienia Abu Zubajdy na terytorium Litwy - podejmie odpowiednie decyzje dotyczące wznowienia dochodzenia.

Śledztwo w tej sprawie umorzono w styczniu tego roku. A wszczęto je, gdy komisja śledcza litewskiego parlamentu pod koniec 2009 roku ustaliła, że Departament Bezpieczeństwa Państwa Litwy otrzymał od CIA prośbę o przygotowanie odpowiednich pomieszczeń w celu przetrzymywania w nich osób podejrzanych o terroryzm. Zebrane przez komisję materiały dowodzą, że w latach 2002-2005 wielokrotnie lądowały na Litwie samoloty, które są kojarzone z CIA. Nie ustalono jednak, czy stworzone warunki do działalności tajnego więzienia zostały w praktyce wykorzystane.

Przepuszcza się, że tajne więzienie CIA działało od września 2004 roku do listopada 2005 roku w miejscowości Antaviliai (Antowil), 10 km od Wilna. Miało znajdować się w ośrodku jeździeckim, gdzie przygotowano cele więzienne i specjalne pomieszczenia przeznaczone do przesłuchań.