"Pustelnik wprowadził nas do swojej chatki, którą miał podzieloną na dwie części. W pierwszej miał swego rodzaju kaplicę, w której się modlił, a w drugiej - sypialnię. Spał w trumnie, ponieważ był zawsze gotowy na śmierć. Mimo to twardo stąpał po ziemi. Musiał się przecież utrzymać, musiał pracować." Tak swoją wizytę u eremity opisuje franciszkanin, ojciec Jan Maria Szewek w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Bogdanem Zalewskim.

Tematem wywiadu było tak zwane życie konsekrowane. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego przypada 2 lutego. Ustanowił go papież Jan Paweł II w 1997 roku.

Na całym świecie żyje obecnie ok. 950 tysięcy osób konsekrowanych, z czego ok. 33 tys. w Polsce. 

Kim są osoby konsekrowane? Czy są nimi tylko zakonnice i zakonnicy? Czym się różnią od osób duchownych? Dlaczego księża nie są osobami konsekrowanymi, a dlaczego zakonnice nie są osobami duchownymi? A co w takim razie z zakonnikami?

Osoby konsekrowane w Polsce oprócz duszpasterstwa parafialnego prowadzą m.in.: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe, instytuty naukowe, bursy, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze, ośrodki wychowawcze, świetlice dla dzieci ubogich i z rodzin zagrożonych, ośrodki duszpasterstw trzeźwościowych i stowarzyszeń pomocy narkomanom, domy rekolekcyjne, ośrodki powołaniowe, centra katechetyczne i centra animacji misyjnej oraz ośrodki informacji o sektach i nowych ruchach religijnych, szpitale, lecznice, hospicja, apteki, domy opieki, kuchnie dla ubogich, schroniska dla bezdomnych, zespoły charytatywne, muzea, organizacje sportowe, biura i duszpasterstwa pielgrzymkowe. To cała sieć osób działających w Polsce.

Opracowanie: