Do 15 listopada ZNP daje czas Ministerstwu Edukacji Narodowej na wycofanie się z części projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Później zapowiada oflagowanie szkół i akcję informacyjną, potem ogólnopolską manifestację, która ma się odbyć 23 listopada.

Jak powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, chodzi o wycofanie się z propozycji zmian godzących w status prawny nauczycieli. ZNP domaga się też wycofania się z zapisów projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, umożliwiających przekazywanie szkół przez samorządy innym podmiotom.

ZNP krytykuje m.in. propozycję MEN dotyczącą przyznania samorządom wpływu na awans zawodowy nauczycieli oraz o umiejscowieniu komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli przy samorządach. Krytyka ZNP dotyczy również zmian Karty Nauczyciela dotyczących zasad wynagradzania nauczycieli, urlopów wypoczynkowych i dla poratowania zdrowia, rejestracji czasu pracy nauczycieli, czyli tzw. dzienniczków oraz nauczycielskiego awansu zawodowego.

Projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela został przekazany przez MEN do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych pod koniec września. Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w którym znalazły się propozycje zmian, dotyczące możliwości przekazywania szkół będzie dziś przedmiotem prac Rady Ministrów.

(mpw)