Główny Urząd Statystyczny podał wstępne wyniki spisu powszechnego, który został przeprowadzony między 1 kwietnia a 30 czerwca tego roku. Wynika z niego, że jesteśmy coraz starszym narodem, a Polek jest więcej niż Polaków. Okazuje się także, że coraz częściej przedkładamy uroki "wsi spokojnej" nad zgiełk dużego miasta.

Ze spisu wynika, że Polaków jest 38 milionów 300 tysięcy. Po raz pierwszy jednak zbadano, ilu naszych rodaków faktycznie mieszka w kraju - 37 milionów 200 tysięcy . Po raz pierwszy widać więc skalę emigracji. Okazuje się, że poza krajem mieszka aż 1 milion 100 tysięcy Polaków.

Z danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny wynika także, że nasze społeczeństwo starzeje się. Choć liczba ludności Polski jest porównywalna do tej zanotowanej w poprzednim spisie 9 lat temu, to wyraźnie widać, że zwiększa się grupa ludzi po sześćdziesiątce, a zmniejsza liczba tych przed 18. rokiem życia. "Najstarsze" województwa to łódzkie i świętokrzyskie. Tam jest największy odsetek ludzi po sześćdziesiątce. Coraz starsi są też ci, którzy pracują. Coraz większy jest odsetek ludności powyżej 45. roku życia. Tak zwany wiek "niemobilny" - powiedział prezes GUS Janusz Witkowski. Ci, którzy opracowywali dane tłumaczą, że na strukturę ludności duży wpływ miała też emigracja za granicę po wstąpieniu do Unii Europejskiej - do pracy wyjechali głównie ludzie między 18. a 45. rokiem życia.

Zwiększa się też różnica między liczbą kobiet i mężczyzn mieszkających w Polsce. Na 100 mężczyzn przypada 108 kobiet. Jeśli szukać żony to najlepiej w Mazowieckiem, Łódzkiem i na Dolnym Śląsku. Ponad 52 proc. mieszkańców tych regionów to kobiety.

Zatrzymał się proces urbanizacji. Spis pokazał, że większość ludności Polski mieszka w miastach - 59,4%, na wsi mieszka 40,6% Polaków. Polacy już nie przeprowadzają się masowo z terenów wiejskich do miast. Wręcz odwrotnie - liczba mieszkańców miast spadła o 2 punkty procentowe. Ma to związek z tym, że coraz więcej osób ucieka od zgiełku na obrzeża.

Najwięcej mieszkańców mają województwa: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie i małopolskie. Najmniej - opolskie, lubuskie i podlaskie.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w Polsce przeprowadzony w tym roku był pierwszym spisem od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Zobacz wstępne wyniki spisu powszechnego