Jerzy Michnol, były więzień niemieckiego obozu Auschwitz, zmarł w Katowicach. Miał 85 lat. Był jednym z 32. byłych więźniów, z którymi papież Benedykt XVI spotkał się 28 maja 2006 roku pod Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11.

Jerzy Michnol urodził 14 marca 1926 roku w Katowicach. Jego ojciec Walenty był policjantem w Orłowej na Zaolziu. Podczas okupacji w jego rodzinnym mieszkaniu przebywali przywódcy zaolziańskiej grupy ZWZ/AK. Na początku 1943 roku, w efekcie działalności konfidenta, cała rodzina została aresztowana i osadzona w więzieniu w Cieszynie.

W marcu 1943 roku 17-letni Jerzy wraz z ojcem został wywieziony do KL Auschwitz. Matka Marta wraz z siostrą Stefanią trafiły tam w maju 1943 roku.

Michnol otrzymał numer obozowy 108701. Początkowo pracował w magazynach tak zwanej Kanady, sortując mienie po zabitych w komorach gazowych Żydach, a później w głównej izbie pisarskiej (Schreibstube) jako goniec. W styczniu 1945 roku Niemcy przewieźli go do obozu Mauthausen, gdzie w podobozie Ebensee 6 maja 1945 roku doczekał wolności.

Do Polski wrócił w lipcu 1945 r. wraz z siostrą, którą również ewakuowano w styczniu do jednego z podobozów Mauthausen. Ojciec, przeniesiony do KL Gross-Rosen, wrócił do kraju w październiku. Wojny nie przeżyła matka, która zmarła w Auschwitz w lipcu 1943 roku.

Po wojnie Jerzy Michnol pracował w straży przemysłowej kopalni "Wujek" w Katowicach. Później, po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach, zatrudnił się w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego "Varimex". Po przejściu na emeryturę działał w Polskim Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach.

Michnol zmarł w piątek w Katowicach, dziś poinformował o tym historyk z Muzeum Auschwitz Adam Cyra.