Zmarł były senator Jerzy Madej, reprezentujący w Izbie Wyższej pierwszych trzech kadencji ówczesne województwo koszalińskie - poinformował Senat na swojej stronie internetowej. Madej był też posłem III kadencji Sejmu. Miał 84 lata.

Zmarły w Koszalinie w poniedziałek 10 sierpnia Madej urodził się 2 września 1935 r. w Starachowicach - przypomina Senat.

W I kadencji Izby zasiadał w komisjach gospodarki narodowej oraz kultury, środków przekazu, nauki i edukacji narodowej, w II był przewodniczącym komisji ochrony środowiska i członkiem komisji nadzwyczajnej ds. integracji europejskiej. W Senacie III kadencji był członkiem komisji ochrony środowiska, obrony narodowej i konstytucyjnej - Zgromadzenia Narodowego.

Madej ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej w 1958 r., dziesięć lat później uzyskał stopień doktora (1968 r.) a w 1979 r. habilitował się.

Od 1956 r. pracował w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku a od 1976 r. wykładał w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie (od 1996 r. Politechnika Koszalińska). Był profesorem tej uczelni, pełnił funkcję dyrektora Instytutu Budownictwa Lądowego (1978-80), prorektora ds. nauczania i wychowania (1981-82), kierownika Zakładu Geotechniki (1983-91) oraz dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego (1987-90).

W latach 1958-80 był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od 1981 r. należał do NSZZ "Solidarność".

W 2004 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - przypomniał Senat we wspomnieniu o zmarłym.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: PiS chce przeciągnąć na swoją stronę posła Kukiz'15. W grze teka ministra rolnictwa