Żaden ze zgłoszonych do konkursu projektów logotypu Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 nie zyskał akceptacji Papieskiej Rady ds. Świeckich. Znak graficzny, który będzie symbolem imprezy został już jednak wybrany. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie zaprezentowany.

W konkursie na logo ŚDM Kraków 2016 wzięły udział 224 projekty. Komisja konkursowa, której przewodniczył prof. Władysław Pluta, spośród nadesłanych prac wybrała pięć, rekomendując je do przedstawienia Papieskiej Radzie ds. Świeckich. Żadna z zaprezentowanych pięciu propozycji nie uzyskała akceptacji - ogłosiła Magdalena Dobrzyniak z Komitetu Organizacyjnego ŚDM. W tej sytuacji podjęto decyzję, że przygotowaniem logotypu zajmą się graficy, którzy nie brali udziału w konkursie. Z zaproponowanych projektów Papieska Rada ds. Świeckich wybrała zwycięską pracę.

"Termin i miejsce publicznej prezentacji logotypu ŚDM Kraków 2016 podamy w osobnym komunikacie" - poinformowała Dobrzyniak.

Logotyp będzie wykorzystywany w materiałach promocyjnych, reklamowych, poligraficznych, w prezentacjach elektronicznych, ale także np. na koszulkach.