Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła termin na ponowne zgłaszanie kandydatów na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich - to 29 grudnia 2020 roku. Sejm już dwukrotnie odrzucił kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz.

"Uprzejmie informuję, że w związku z niepowołaniem pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszczna na Rzecznika Praw Obywatelskich (...) ponownie wyznaczyłam termin na składanie wniosków w sprawie kandydatur na Rzecznika Praw Obywatelskich do dnia 29 grudnia 2020 r. (wtorek) do godz. 16." - czytamy w piśmie marszałek Sejmu skierowanym do przewodniczących klubów, w tym m.in. do przewodniczącego klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego, do którego dotarła PAP.

Marszałek Sejmu zaznaczyła, że zgodnie z Regulaminem Sejmu do wniosku dołącza się uzasadnienie, dane o kandydacie oraz jego zgodę na kandydowanie.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki był w środę pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy PiS ma już swojego kandydata na RPO. No, tak, ale myślę, że ogłosimy (to) w przyszłym tygodniu, albo jeszcze później - odparł Terlecki. Dopytywany, czy PiS już rozmawiał o swojej kandydaturze na RPO z senatorami powiedział: Jesteśmy w trakcie rozmaitych rozmów.

Posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara na nowego RPO; za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która cieszy się poparciem ponad tysiąca organizacji pozarządowych. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.

5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara upłynęła 9 września, ale - zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich - nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania swego następcy.

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.

We wrześniu grupa posłów PiS skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy o RPO dotyczącego pełnienia obowiązków przez dotychczasowego Rzecznika po upływie jego kadencji, do czasu powołania jego następcy. Zdaniem wnioskodawców, taki przepis jest niezgodny z konstytucją. Trybunał ma się zająć wnioskiem 12 stycznia. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Szef MSWiA atakuje parlamentarzystów za udział protestach. Szef policji: Nie godzę się na lincz