Obok godzin odjazdu autobusu czy tramwaju - informacja o jakości powietrza. We Wrocławiu przed smogiem zaczęły ostrzegać elektroniczne tablice umieszczone na miejskich przystankach.

Na tablicach wyświetlane są trzy ostrzeżenia: o tym, że jakość powietrza jest bardzo zła, zła lub, jak w poniedziałek, dostateczna.

Pomysł wyświetlania komunikatów zgłosili miejscy aktywiści. Propozycja została zaakceptowana przez miasto. Dla nas jest to przede wszystkim możliwość uświadamiania i pokazywania mieszkańcom, ile w ciągu roku mamy dni z przekroczonymi normami. Mamy nadzieję, że to pokaże także mieszkańcom, by bardziej dbali o powietrze. Nie palili w piecach śmieci i złej jakości paliw kopalnianych - mówi Małgorzata Szafran z wrocławskiego magistratu. 

Komunikaty będą wyświetlane na tablicach tylko wtedy, gdy jakość powietrza znacznie się pogorszy. Z taką sytuacją mamy do czynienia głównie w zimie. Chcieliśmy zwrócić uwagę szczególnie na te dni, gdy jakość powietrza jest najgorsza, by obudzić w mieszkańcach świadomość, że należy nad tym pracować - dodaje Szafran. 

W poniedziałek tablice wyświetlały informację o tym, że jakość powietrza we Wrocławiu jest dostateczna. Dobrze, że te informacje są. Szkoda, że taki smog jest. Chociaż czasami chyba lepiej nie wiedzieć, jak jest źle - mówią mieszkańcy.

(mal)