"Zapewniłem, że moją intencją jest obrona praw i wolności wszystkich obywateli. Chciałbym, aby RPO nie był ani po stronie rządu, ani po stronie opozycji” – mówił po spotkaniu z senatorami Koalicji Obywatelskiej poseł Prawa i Sprawiedliwości i kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich Bartłomiej Wróblewski. "Powtórzyłem, że opozycja mogłaby wskazać dwóch kandydatów na zastępców RPO" - dodał.

Bartłomiej Wróblewski spotkał się z przedstawicielami senackiego klubu Koalicji Obywatelskiej - jego szefem Marcinem Bosackim i senatorem Aleksandrem Pociejem - i przedstawił im swoje propozycje dotyczące funkcjonowania RPO.

Na konferencji po spotkaniu Wróblewski przekonywał, że Biuro RPO może i powinno stać się miejscem dialogu i porozumienia w sprawach, które mają znaczenie wykraczające poza jedną kadencję. Myślę tu o stanowieniu prawa, wymiarze sprawiedliwości czy sprawach samorządu - doprecyzował.

Poseł PiS zwrócił też uwagę na konieczność promocji alternatywnych metod prowadzenia sporów. Zbyt dużo w Polsce jest sporów, zbyt dużo jest konfliktu. Musimy szukać porozumienia - mówił. Jest to w interesie obywateli, w interesie państwa, żebyśmy przełamali ten wielomiesięczny pat i dokonali wyboru RPO - wskazał Wróblewski.

"Wróblewski jest wiernym żołnierzem rewolucji PiS-owskiej"

O spotkaniu z Wróblewskim mówił dziennikarzom również senator KO Marcin Bosacki. Jak podkreślił, Wróblewski chciał spotkać się z całym klubem, ale wśród senatorów KO nie było zainteresowania takim spotkaniem. Dlatego w ramach dobrych praktyk parlamentarnych ja się z nim spotkałem oraz przewodniczący senackiej komisji praw człowieka i praworządności, senator Aleksander Pociej - poinformował. Zaapelowałem do pana posła Wróblewskiego w imieniu klubu senackiego KO, aby zrezygnował ze swej kandydatury, która i tak będzie odrzucona przez Senat - dodał Bosacki.

Zdaniem Bosackiego urząd RPO powinien być obsadzony "przez kogoś bezstronnego" i o rezygnację na rzecz kogoś takiego apelował do Wróblewskiego. Senator dodał, że poseł PiS nie odpowiedział, czy zrezygnuje. Mam nadzieję, że to przemyśli, ma jeszcze parę dni - zaznaczył.

Pan Wróblewski jest wiernym żołnierzem rewolucji PiS-wskiej i z tego powodu uważamy, że jest to osoba nie tyle niekompetentna do roli RPO, ile kontrkompetentna. Rzecznikiem Praw Obywatelskich nie może być wierny poseł partii rządzącej - podkreślił Bosacki.

Wielomiesięczny impas ws. RPO

Bartłomiej Wróblewski uzyskał poparcie Sejmu jako kandydat na RPO. Aby mógł objąć to stanowisko, musi mieć także poparcie Senatu. Izba ma głosować w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu, które rozpoczyna się w środę.

Parlament wcześniej już trzykrotnie, bezskutecznie, próbował wybrać następcę Bodnara. Dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była wspólną kandydatką KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni, nie uzyskała ona jednak poparcia Sejmu. Za trzecim razem większość w Sejmie uzyskał kandydat PiS, wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody.