Ponad 67 tys. maturzystów ma już za sobą egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie. WOS jest jednym z najchętniej wybieranych przedmiotów na maturze (w tym roku pisało go ok. 16 proc. uczniów). Po południu maturzyści zmierzą się z egzaminem z historii sztuki.

Najczęściej wybieranym przedmiotem na maturze, należącym do grupy tzw. przedmiotów do wyboru, jest od lat geografia; w tym roku chce ją zdawać 22 proc. maturzystów (egzamin z tego przedmiotu przeprowadzony będzie 13 maja). Na drugim miejscu znajduje się biologia; chce ja zdawać 20 proc. maturzystów (egzamin będzie 10 maja). Wiedza o społeczeństwie jest na trzecim miejscu.

Egzamin z przedmiotu do wyboru, abiturient zdaje tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie. Trochę więcej niż połowa zdających w piątek egzamin z WOS - 36 tys. - zdaje egzamin na poziomie podstawowym. Reszta na poziomie rozszerzonym.

Po południu przeprowadzony będzie egzamin z historii sztuki, rozpocznie się on o godz. 14. Historia sztuki należy z kolei do przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów. Chęć zdawania egzaminu z historii sztuki zadeklarowało 4,2 tys. maturzystów. Większość z nich - 3,2 tys. - chce go zdawać na poziomie rozszerzonym.

Egzaminy z wiedzy o społeczeństwie i z historii sztuki na poziomie podstawowym potrwają po 120 minut, na poziomie rozszerzonym - po 180 minut.

Maturzysta musi przystąpić obowiązkowo do czterech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz przedmiotu do wyboru (chętni mogą przystąpić do więcej niż jednego, maksymalnie do sześciu) oraz do dwóch egzaminów ustnych: z polskiego i z języka obcego.

W grupie przedmiotów do wyboru znajdują się: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna oraz język kaszubski.

Uczeń zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Pisemna sesja maturalna potrwa do 22 maja; ustna do 28 maja.