Ponad 67 tys. maturzystów ma już za sobą egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie. WOS jest jednym z najchętniej wybieranych przedmiotów na maturze (w tym roku pisało go ok. 16 proc. uczniów). Po południu maturzyści zmierzą się z egzaminem z historii sztuki.

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym nie był trudny - zapewniają zdający. Czy i Ty tak sądzisz? Publikujemy arkusze egzaminacyjne oraz przykładowe rozwiązanie testu. Zachęcamy Was też do dyskusji na naszym forum. czytaj więcej

Najczęściej wybieranym przedmiotem na maturze, należącym do grupy tzw. przedmiotów do wyboru, jest od lat geografia; w tym roku chce ją zdawać 22 proc. maturzystów (egzamin z tego przedmiotu przeprowadzony będzie 13 maja). Na drugim miejscu znajduje się biologia; chce ja zdawać 20 proc. maturzystów (egzamin będzie 10 maja). Wiedza o społeczeństwie jest na trzecim miejscu.

Egzamin z przedmiotu do wyboru, abiturient zdaje tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie. Trochę więcej niż połowa zdających w piątek egzamin z WOS - 36 tys. - zdaje egzamin na poziomie podstawowym. Reszta na poziomie rozszerzonym.

Po południu przeprowadzony będzie egzamin z historii sztuki, rozpocznie się on o godz. 14. Historia sztuki należy z kolei do przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów. Chęć zdawania egzaminu z historii sztuki zadeklarowało 4,2 tys. maturzystów. Większość z nich - 3,2 tys. - chce go zdawać na poziomie rozszerzonym.

Egzaminy z wiedzy o społeczeństwie i z historii sztuki na poziomie podstawowym potrwają po 120 minut, na poziomie rozszerzonym - po 180 minut.

Maturzysta musi przystąpić obowiązkowo do czterech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz przedmiotu do wyboru (chętni mogą przystąpić do więcej niż jednego, maksymalnie do sześciu) oraz do dwóch egzaminów ustnych: z polskiego i z języka obcego.

W grupie przedmiotów do wyboru znajdują się: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna oraz język kaszubski.

Uczeń zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Pisemna sesja maturalna potrwa do 22 maja; ustna do 28 maja.