Burmistrz i radni Skoczowa na Śląsku Cieszyńskim będą nadal pełnić swoje funkcje. Wprawdzie we wczorajszym referendum za ich odwołaniem opowiedziało się 90 proc. głosujących, to jednak wynik nie jest wiążący z powodu zbyt niskiej frekwencji. W głosowaniu wzięło udział 18,9 proc. uprawnionych.

Aby referendum było ważne, w głosowaniu powinno uczestniczyć co najmniej 30 proc. spośród przeszło 20 tysięcy uprawnionych do udziału w referendum mieszkańców miasta i okolicznych sołectw.

Inicjatorzy referendum zarzucają władzom gminy niegospodarność, nierówne traktowanie obywateli, a także naruszanie prawa obywateli do ochrony zdrowia. Chodzi tu o sprawę likwidacji specjalistycznej przychodni medycznej. Rada miejska jest oskarżana m.in. o tolerowanie postępowania burmistrza i brak ogólnej koncepcji rozwoju gminy.