38 proc. Polaków uważa, że sprawy w kraju zmierzają w dobrym kierunku. 41 proc. ankietowanych ocenia, że w złym - wynika z sondażu Kantar Public. Mniej za to martwi się o pracę.

38 proc. Polaków uważa, że sprawy w kraju zmierzają w dobrym kierunku. 41 proc. ankietowanych ocenia, że w złym - wynika z sondażu Kantar Public. Mniej za to martwi się o pracę.
Zdjęcie ilustracyjne /archiwum /RMF24

Jak informują autorzy badania, ponad jedna trzecia Polaków (38 proc.) jest zdania, że sprawy w naszym kraju zmierzają w dobrym kierunku. W stosunku do poprzedniego miesiąca jest to spadek o 3 punkty procentowe. Odsetek osób przekonanych o tym, że sprawy idą w złym kierunku wzrósł o 4 punkty procentowe i wynosi 41 proc.

W porównaniu do wyników z września, w październiku wzrósł (o 4 punkty procentowe) odsetek osób, których zdaniem gospodarka się rozwija. Odsetek ankietowanych, których zdaniem w ciągu najbliższych trzech lat warunki życia w Polsce nie zmienią się (38 proc.) niemal zrównał się z odsetkiem badanych, którzy spodziewają się pozytywnego obrotu spraw i uważają, że w tej kwestii nastąpi poprawa (37 proc.).

Według Kantar Public, 73 proc. Polaków uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę. Przy czym 62 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało. 11 proc. ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę. Niespełna jedna piąta badanych (18 proc.) uważa, że trudno jest znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 2 proc. pytanych sądzi, że znalezienie pracy w Polsce jest w ogóle niemożliwe. 7 proc. ankietowanych miało problem z określeniem swojego stanowiska. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, w październiku zmalał (o 2 punkty procentowe) odsetek Polaków, którzy nie widzą problemu w znalezieniu dobrej pracy.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 12 do 17 października metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na reprezentatywnej próbie 1067 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat.

(mch)