Muzeum II Wojny Światowej oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 będą połączone - powiedział wiceminister kultury Jarosław Sellin, komentując decyzję WSA o wstrzymaniu decyzji MKiDN w tej sprawie.

Muzeum II Wojny Światowej oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 będą połączone - powiedział wiceminister kultury Jarosław Sellin, komentując decyzję WSA o wstrzymaniu decyzji MKiDN w tej sprawie.
Eksponaty z kolekcji Muzeum II Wojny Światowej /Adam Warżawa (PAP) /PAP

Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, oba ulokowane w Gdańsku, będą połączone. To będzie jedno muzeum należące do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Racje prawne ze względu na interes społeczny, ale także racje organizacyjne i ekonomiczne są po naszej stronie. I te muzea połączone będą, proszę być tego pewnym - powiedział Sellin, który był gościem I Pomorskiego Kongresu Pamięci Narodowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał do czasu rozpoznania decyzję MKiDN o połączeniu Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte. Postanowienie to jest nieprawomocne, dotyczy skargi dyrekcji muzeum na decyzję MKiDN.

Termin połączenia muzeów minister kultury wyznaczył na 1 lutego 2017 r. W tym też terminie ma zostać otwarta wystawa stała Muzeum II Wojny Światowej.

Sąd poprosił o więcej czasu na rozpatrzenie tej sprawy, ponieważ uznał, że w tym roku nie ma takiego planu, aby tę sprawę rozpatrzyć i chce to rozpatrzyć w przyszłym roku. Uruchomimy procedury prawne związane z zażaleniem na prośbę sądu - ale to jest prośba tylko o przesunięcie w czasie samego rozstrzygnięcia. Natomiast co do samego rozstrzygnięcia, to jestem spokojny - mówił Sellin.

Skargę złożyła dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w drugiej połowie września zaskarżyła decyzję ministerstwa kultury o połączeniu tej placówki z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Zdaniem skarżących decyzja została podjęta przez resort z naruszeniem prawa i przyniesie duże straty.

Skarga odnosi się do wydanego 6 września przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego rozporządzenia, w myśl którego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zostanie połączone z gdańskim Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Resort poinformował, że celem tej zmiany jest "optymalne wykorzystanie potencjału placówek o zbliżonym profilu działalności zlokalizowanych w Gdańsku, przy optymalizacji wydatkowania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa".

Poza dyrekcją gdańskiej placówki w październiku decyzję MKiDN o połączeniu muzeów zaskarżył do WSA w Warszawie Rzecznik Praw Obywatelskich.

W sprawę włączył się także RPO

Zdaniem RPO Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 zostało utworzone przez MKiDN dla pozoru, a rzeczywistym celem wydania tej decyzji było doprowadzenie do likwidacji funkcjonującego od 8 lat Muzeum II Wojny Światowej i całkowita zmiana profilu powstałej w ten sposób instytucji muzealnej.

Według rzecznika zarządzenie ministra kultury o połączeniu muzeów może także spowodować naruszenie konstytucyjnego prawa obywateli do dostępu do dóbr kultury. Muzeum II Wojny Światowej zebrało już bowiem w depozyt wiele eksponatów od darczyńców m.in. z Armii Krajowej, którzy zamierzają je zabrać, jeżeli dojdzie do połączenia muzeów.

(łł)