W Rzeszowie do użytku oddano inteligentną wiatę przystankową. Wynalazek jest wyposażony m.in. w podgrzewane ławki, wyświetlacz, ale też defibrylator.

Inteligentna wiata przystankowa stanęła na ulicy Lisa Kuli. Wiata jest wyposażona w wiele ważnych i użytecznych funkcji: funkcję ogrzewania wiaty oraz podgrzewania ławki, wyświetlacz zmiennej treści, ładowarkę przewodową i bezprzewodową, dostęp do sieci WiFi, defibrylator, Przystanek został zaprojektowany i wyprodukowany przez jedną z rzeszowskich firm.

Rzeszów to miasto ludzi młodych otwarte na nowoczesne rozwiązania podnoszące jakość życia mieszkańców, a jednocześnie dbające o poszanowanie środowiska naturalnego. Tym bardziej cieszę się, że najnowocześniejszy, unikatowy na skalę europejską przystanek stanął właśnie w Rzeszowie - napisał na Facebooku prezydent miasta Konrad Fijołek.