Nadleśnictwa opiekujące się żubrami na Podlasiu mają skończyć z oferowaniem myśliwym komercyjnych odstrzałów na żubry. Według rzeczniczki Lasów Państwowych Anny Malinowskiej chodzi o dwa nadleśnictwa na Podlasiu (w Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Boreckiej). Zdecydował tak dyrektor LP Andrzej Konieczny.

Od momentu decyzji dyrektora generalnego LP w każdej sytuacji, kiedy eksperci stwierdzą konieczność eliminacji żubra, a Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyda na to zgodę, odstrzału sanitarnego dokonają pod nadzorem weterynarzy posiadający odpowiednie uprawnienia pracownicy Lasów Państwowych - w ramach obowiązków służbowych.

Wcześniejsza sprzedaż odstrzałów myśliwym nie miała nic wspólnego z polowaniem, gdyż eliminowano konkretne chore osobniki wskazane przez naukowców i weterynarzy, zgodnie z warunkami decyzji wydawanych przez GDOŚ, a środki uzyskiwane w ten sposób przez nadleśnictwa pokrywały część ponoszonych przez nie kosztów opieki nad stadami - zakupu karmy, kontraktowania łąk u rolników czy remontów zagród hodowlanych. Jako leśnicy pamiętamy przy tym, że finansując ochronę żubrów w Polsce i czynnie pracując przy opiece nad nimi, robimy to w imieniu wszystkich obywateli i dla wspólnego dobra. Dlatego w sytuacji, gdy odpłatne wykonywanie eliminacji chorych żubrów przez myśliwych budzi kontrowersje i nie ma dla niego społecznej akceptacji, zdecydowaliśmy się zaniechać takich działań - powiedział dyrektor Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.

(ug)