Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Grzegorz Jędrejek został w czwartek pochowany na cmentarzu w Garbowie (Lubelskie). Pożegnali go przedstawiciele władz, środowisk prawniczych, naukowcy, samorządowcy, rodzina, przyjaciele. Był sędzią niezłomnym, człowiekiem dialogu - mówiła prezes TK Julia Przyłębska.

Grzegorz Jędrejek zmarł w niedzielę rano, miał 46 lat.

Żegnamy przyjaciela, wybitnego prawnika wspaniałego człowieka, niezłomnego sędziego - powiedziała prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

Był człowiekiem dialogu, rozmowy głębokiej, umiejętnie przekonywującym do swojej racji. Był sędzią niezłomnym. Rozumiał niezawisłość sędziowską nie poprzez immunitety, jakieś gwarancje, ale rozumiał przez tą wewnętrzną niezłomność. W momencie, kiedy złożył ślubowanie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, stał się niezawisłym sędzią wewnętrznie. Orzekał z przekonaniem o tym, że orzeka właściwie. Miał niezwykły dar i umiejętność uzasadniania orzeczeń - dodała Przyłębska.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w liście do rodziny i bliskich zmarłego podkreśliła, że śmierć Grzegorza Jędrejka to bolesna i niepowetowana strata dla rodziny, przyjaciół, Trybunału Konstytucyjnego i całego prawniczego środowiska.

Dla mnie spotkanie z Grzesiem było jedną z najpiękniejszych chwil w moim życiu - powiedziała Przyłębska. Jak wskazała, Grzegorz Jędrejek był dla niej przyjacielem, którego nikt nie zastąpi, który zawsze potrafił poświęcić czas dla drugiego człowieka.

"Nagle nas zostawiłeś"

Przyłębska wspomniała, że Grzegorz Jędrejek miał zwyczaj, aby podczas przyjacielskich rozmów w jednym z gabinetów Trybunału nagle wstawać i mówić: "No, to ja już muszę iść. Ja już biegnę". Wiedzieliśmy, że jedzie do domu, do mamy, do siostry, do najbliższych. Robił to zawsze w tak zaskakujący sposób, że ja go takiego zapamiętam - dodała.

Grzegorzu, tym razem zrobiłeś to samo, tylko inaczej. Po prostu nagle, niespodziewanie zostawiłeś nas. Mam nadzieję, że patrzysz na nas z góry i że będziesz naszym patronem, że będziemy mogli zawsze, również w modlitwie, zwracać się do ciebie o opiekę. Byłeś naprawdę wspaniałym człowiekiem - powiedziała prezes Trybunału.

"Odszedł wyjątkowy człowiek"

Odszedł wyjątkowy człowiek, który z wielką odpowiedzialnością i niezwykłym zaangażowaniem podejmował swoje obowiązki. Jego wiedzy, dorobku, a także niekwestionowanych osiągnięć w działalności publicznej oraz naukowo-dydaktycznej nie sposób przecenić. Pozostanie w mojej pamięci jako mądry i bezkompromisowy prawnik, a zarazem dobry i szlachetny człowiek - napisała Witek w liście, który odczytał jej doradca Maciej Badora.

Mszy św. pogrzebowej w kościele w Garbowie-Cukrowni przewodniczył ks. prof. Maciej Bała, prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Przed mszą szef kancelarii prezydenta RP Halina Szymańska wręczyła rodzinie zmarłego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany pośmiertnie Grzegorzowi Jędrejkowi przez prezydenta RP Andrzeja Dudę za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej i działalności publicznej.

Po mszy ciało zmarłego złożono w grobie na cmentarzu w Garbowie.

Grzegorz Jędrejek urodził się 11 lutego 1973 roku w Puławach. W 1997 r. ukończył studnia prawnicze, a w 1998 r. studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2002 r. uzyskał stopień doktora, a w 2011 r. obronił pracę habilitacyjną.

Był asystentem i adiunktem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2003-2017 pracował w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Od 2005 r. był zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2012 r. był profesorem nadzwyczajnym UKSW i kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego.

W lutym 2017 r. został wybrany przez Sejm na sędziego TK; ślubowanie złożył 27 lutego 2017 r. W kwietniu 2019 r. został powołany w skład Państwowej Komisji Wyborczej.