Państwowa Komisja Wyborcza dopiero w czwartek ma podjąć decyzję, czy podtrzymuje swoje stanowisko o odrzuceniu sprawozdań finansowych PiS i SLD za 2006 rok, czy też zmienia w tej sprawie zdanie - poinformował przewodniczący PKW Ferdynand Rymarz.

W zeszły wtorek do PKW trafiły odpisy skarg na jej decyzję złożonych do Sądu Najwyższego przez PiS i SLD. Państwowa Komisja Wyborcza ma 10 dni na ustosunkowanie się do nich i swoje stanowisko przekaże do Sądu Najwyższego.

Sędziowie z PKW po kilkugodzinnych obradach powiedzieli, że sprawa jest skomplikowana i wielowątkowa, i dlatego Komisja nie zajęła stanowiska wobec skarg PiS i SLD.

Przewodniczący PKW poinformował, że w trakcie obrad zarysowała się już koncepcja, ale ostatecznej odpowiedzi jeszcze nie ma. Dodał, że PKW będzie miała posiedzenie w czwartek i dopiero wtedy podejmie decyzję. Rymarz pytany, dlaczego nie udało się to w ciągu jednego posiedzenia wyjaśnił, że nastąpiła zmiana w koncepcji partii, które się odwołują, zwłaszcza w przypadku PiS.

Według Rymarza, PiS kwestionuje stan faktyczny, który został PKW podany w sprawozdaniu finansowym. Każda partia stan faktyczny przedkłada w swoim sprawozdaniu, następnie ten stan faktyczny jest przez biegłego rewidenta kontrolowany, gdy mamy wątpliwości, zwracamy się o wyjaśnienia - powiedział. Zaznaczył, że PKW miała wątpliwości i zwróciła się o wyjaśnienia, a partie potwierdziły stan faktyczny, który podały w sprawozdaniu.

Następnie - już po decyzji PKW - PiS w odwołaniu podał zupełnie inny stan faktyczny - stwierdził Rymarz. Trzeba się nad tym pochylić i zastanowić - podkreślił. Nie chciał jednak podać szczegółów zawartych w skardze PiS. PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS z powodu przyjęcia przez partię środków finansowych pochodzących od cudzoziemców oraz od osób prawnych.

Z kolei sprawozdanie finansowe SLD zostało zakwestionowane z powodu - jak podała PKW - gromadzenia przez tę partię środków poza rachunkiem bankowym oraz przekroczenia 30-dniowego terminu na zwrócenie darczyńcom wpłat dokonanych z naruszeniem prawa.

Według Państwowej Komisji Wyborczej, ustawa o partiach politycznych bezwzględnie nakazuje odrzucenie sprawozdania finansowego partii w przypadku stwierdzenia naruszeń niektórych jej przepisów.

Zgodnie z ordynacją wyborczą do Sejmu i Senatu, Sąd Najwyższy rozpatruje skargę partii na decyzję PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego i wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 60 dni od dnia jej doręczenia.

Jeżeli SN uzna, że skarga partii jest zasadna, to PKW niezwłocznie wydaje postanowienie o przyjęciu sprawozdania finansowego. Jeśli natomiast SN do skargi się nie przychyli, to partia, której sprawozdanie zostało zakwestionowane przez PKW, traci prawo do subwencji budżetowej do końca kadencji parlamentarnej. Orzeczenie SN jest ostateczne.