Minister transportu Jerzy Polaczek zaprezentował projekt ustawy, która poważnie zmienia zasady uzyskiwania prawa jazdy i prowadzenia pojazdów przez niedoświadczonych kierowców.

Nowością jest dwuletni okres próbny dla świeżo upieczonych kierowców. W tym czasie będzie ich obowiązywać ograniczenie prędkości. Z nowym dokumentem trzeba będzie poruszać się z prędkością nie większą niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, a poza nim – nie większą niż 80 km/h.

W przypadku zgromadzenia 24 i więcej punktów karnych młodzi kierowcy nie będą jak dotychczas zdawali egzaminu sprawdzającego, ale zostaną poddani reedukacji (zobaczą m.in. nagrania i materiały pokazujące tragiczne skutki wykroczeń drogowych.) Po zdobyciu 12 punktów do kierowcy obligatoryjnie będzie kierowany list ostrzegawczy.