Ponad 17 osób walczy o jedno miejsce w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wśród 2858 kandydatów, którzy chcą zdobyć indeks uczelni, jest 339 kobiet.

"Szkoła wojskowa" jest jedną z bardziej obleganych uczelni wyższych we Wrocławiu. W tym roku do szkoły trafią 163 osoby. Na jedno miejsce przypada ponad 17 kandydatów.

Pierwszy etap rekrutacji na studia wojskowe mamy już za sobą. Rejestracja zakończyła się 31 marca. O tym, kto dostanie indeks naszej uczelni dowiemy się po zsumowaniu wyniku egzaminu maturalnego i egzaminu sprawnościowego – wyjaśnia major Piotr Szczepański, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Oficerskiej.

O przyjęcie  na studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych może ubiegać się osoba, która spełnia wymogi ustawy o służbie wojskowej, a więc jest niekarana, posiada polskie obywatelstwo, jest zdolna fizycznie i psychicznie do zawodowej służby wojskowej, ma co najmniej 18 lat i ma świadectwo dojrzałości

Kiedyś od kandydatów wymagaliśmy jeszcze tego, by przychodząc na uczelnię były w stanie wolnym, a więc panowie powinni być kawalerami, panie kobietami niezamężnymi. Teraz nie ma już takich wymogów, studiować może więc każdy chętny, spełniający oczywiście nasze wymogi  - dodaje Szczepański.