Kolejarze znów grożą strajkiem. 5 października, na cztery dni przed wyborami, ma dojść do akcji protestacyjnej - pikiet i oflagowania dworców.

Kolejarskie związki zawodowe protestują przeciwko wypowiedzeniu przez pracodawców układu zbiorowego. Te zasady miałyby obowiązywać od nowego roku. Jak przekonują związkowcy, kolejarze stracą uprawnienia do ulgowych przejazdów oraz dodatki do wynagrodzenia, czyli dodatki za nadgodziny, za pracę w święta, w nocy oraz nagrody jubileuszowe.

Związkowcy podejrzewają, że wypowiedzenie układu zbiorowego ma związek z planem prywatyzacji niektórych spółek PKP.