Jeśli pan premier ma poczucie, że zgrzeszył, to niech idzie do spowiedzi. Sejm jest najgorszym miejscem do wyspowiadania się z wszystkich grzechów - to opinia Donalda Tuska, szefa PO, jednego z gości „Faktów”, przed głosowaniem nad przyszłością rządu.

Sejm zajmie się dziś wotum zaufania dla rządu Leszka Millera. Konkluzje są dramatyczne, bo bilans dwuletnich rządów Leszka Millera jest smutny - mówi Donald Tusk.

Gdybyście naprawdę chcieli rozmawiać ze społeczeństwem, to nie trzeba było organizować igrzysk w tym tygodniu, bo to są zwyczajne igrzyska, tylko wprowadzić do porządku obrad punkt pt. Najbliższe 11 miesięcy i działania rządu w celu przygotowania administracji publicznej przedsiębiorstw, rolników i innych podmiotów do dobrego członkostwa w UE. (...) Wtedy polskie społeczeństwo oceniłoby nowe otwarcie - uważa z kolei Zbigniew Kuźmiuk, szef klubu parlamentarnego PSL.

Sejmową grę rozpocznie wystąpienie premiera Leszka Millera, potem posłowie będą zadawać mu pytania. Głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania dla rządu odbędzie się prawdopodobnie około godz. 15. Zgodnie z konstytucją, Sejm udziela rządowi wotum zaufania większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

10:25