17 października o 9 rano odbędzie się nowe wysłuchanie w Trybunale Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej – poinformowały służby prasowe Trybunału w Luksemburgu. Tym razem sprawę rozpatrywać będzie nie jeden sędzia, a wielka izba Trybunału, która liczy 15 sędziów.

17 października o 9 rano odbędzie się nowe wysłuchanie w Trybunale Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej – poinformowały służby prasowe Trybunału w Luksemburgu. Tym razem sprawę rozpatrywać będzie nie jeden sędzia, a wielka izba Trybunału, która liczy 15 sędziów.
Trybunał pod koniec lipca wydał decyzję o natychmiastowym nakazie wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej na obszarach chronionych /Piotr Bułakowski /RMF FM

To wyraźny sukces - przynajmniej w sferze proceduralnej. Polska wnioskowała o ponowne wysłuchanie tym razem przed wielką izbą w związku z zastrzeżeniami, jakie miała do zachowania sędziego Antonio Tizzano podczas wysłuchania 11 września. Wówczas sędzia sugerował Komisji Europejskiej, żeby wnioskowała o kary dla Polski. Podawał nawet na podstawie jakiego artykułu Traktatu powinna to zrobić, czyli nie był bezstronny.

Teraz Trybunał przychylił się do polskiego wniosku. Obecnie trzeba zobaczyć, czy Polska wnioskując o ponowne wysłuchanie gra tylko na czas, czy przedstawi nowe argumenty i dowody.

Trybunał pod koniec lipca wydał decyzję o natychmiastowym nakazie wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej na obszarach chronionych. Dopuszczone zostało jednak usuwanie drzew ze względów bezpieczeństwa. Decyzja Trybunału to środek tymczasowy, o który wnioskowała KE.

(mpw)