Zdaniem komisji unijnych prawników traktaty Benesza nie powinny przeszkodzić Czechom w wejściu do Unii Europejskiej. Komisja zajęła się ekspertyzą prawną dekretów na polecenie Parlamentu Europejskiego, po tym jak niektórzy politycy w Austrii i Niemczech zaczęli domagać się unieważnienia tych rozporządzeń. Ich zdaniem były one bezprawne.

Na podstawie dekretów Benesza, wydanych w latach 1945-1946 trzy miliony Niemców Sudeckich i tysiące Węgrów zostało zmuszonych do opuszczenia Czechosłowacji. Władze w Pradze obawiały się, że unieważnienie dekretów doprowadzi do lawiny pozwów o odszkodowania.

W przyszłym miesiącu ekspertyzę prawną ma zatwierdzić Parlament Europejski. Jednak nie powinno być z tym problemów.

Foto: Archiwum RMF

20:00