Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Komorowski podał się do dymisji - dowiedział się reporter RMF FM. Oficjalnym powodem odejścia są sprawy osobiste. Nie jest jednak wykluczone, że ta rezygnacja ma związek ze zmianami zapowiedzianymi przez premiera.

Na początku marca Donald Tusk poinformował, że przekaże nadzór nad RCB szefowi resortu spraw wewnętrznych. Jak tłumaczył, chodzi o szybkość podejmowania decyzji.

Marek Komorowski związany był z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa od marca 2010 r. Od grudnia 2010 r. pełnił obowiązki dyrektora, a od czerwca 2012 r. kierował Centrum jako dyrektor.

Jest ekspertem w zakresie ochrony ludności i ratownictwa, zwłaszcza w obszarze współpracy międzynarodowej. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W latach 2002-2009 ukończył kursy UE, NATO, ONZ z dziedziny współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i ratownictwa. Był zastępcą dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (2007) oraz doradcą komendanta głównego PSP (2009). Uczestniczył w misjach ratowniczych w Czechach (2002), Iranie (2003) i Haiti (2010).

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zainaugurowało działalność w sierpniu 2008 r. Jego głównym celem jest analizowanie zagrożeń w oparciu o dane uzyskiwane ze wszelkich możliwych źródeł. RCB zapewnia obsługę Rady Ministrów, premiera, szefa MSWiA i Rządowego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego.