Wojsko Polskie staje się nie tylko coraz bardziej nowoczesne, ale też powiększa swoje szeregi. Budujemy piąty rodzaj sił zbrojnych - obronę terytorialną kraju, której będziecie kadrą i współtwórcami - powiedział szef MON Antoni Macierewicz, zwracając się do nowo powołanych oficerów. Podczas uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie promocję na pierwszy stopień oficerski - podporucznika - uzyskało 105 żołnierzy rezerwy.

Szef MON gratulował im "determinacji i poświęcenia, jakiego było trzeba, by dojść do tego pierwszego stopnia oficerskiego". Podkreślał też, że promocja stanowi dla żołnierzy "wielkie zobowiązanie". Przysięgaliście stać na straży niepodległości i sprawiedliwości Polski, naszej ojczyzny. (...) To zaszczyt i obowiązek, do którego zobowiązanie składacie w szczególnym miejscu - na Placu Piłsudskiego, stojąc frontem do grobu nieznanego żołnierza, a nad wami wznosi się krzyż upamiętniający obecność tu największego z Polaków, Jana Pawła II, św. Jana Pawła II, który otworzył Polsce drogę do niepodległości, tej niepodległości, której zobowiązujecie się strzec, tej niepodległości, która jest najcenniejszym darem, obowiązkiem i najcenniejszą wartością wszystkich Polaków - mówił.

List byłych szefów MON. "Antoni Macierewicz nie powinien dłużej sprawować urzędu"

Byli szefowie resortu obrony ostro krytykują obecnego ministra Antoniego Macierewicza. W liście otwartym opublikowanym na wyborcza.pl byli ministrowie stwierdzili, że Macierewicz nie powinien dłużej sprawować urzędu ministra obrony narodowej. Pod listem podpisali się Janusz Onyszkiewicz,... czytaj więcej

Współtworzycie kadrę WP, a dotknięcie szabli, które na ramieniu poczuliście będąc promowani, przypomina broń, która była narzędziem wielkich polskich zwycięstw, począwszy od miecza Chrobrego, skończywszy na broni, która dała zwycięstwo Polsce, a pokój Europie w 1920 r. Pamiętajcie o tej chlubnej, wielkiej historii, która jest waszym zobowiązaniem i która jest kierunkiem wskazującym waszą przyszłość - dodał Antoni Macierewicz.

"Budujemy piąty rodzaj Sił Zbrojnych"

Minister zauważył, że Wojsko Polskie staje się obecnie "nie tylko coraz bardziej nowoczesne", ale również "powiększa swoje szeregi". Budujemy piąty rodzaj Sił Zbrojnych - obronę terytorialną kraju, część immanentną polskiej armii. Będziecie jej kadrą, będziecie jej współtwórcami, będziecie tymi, którzy, jak przysięgaliście, będziecie wychowywali i dbali o żołnierzy, którzy stanowić będą pierwszy szaniec obrony Rzeczpospolitej - podkreślił szef MON.

Według zapowiedzi Macierewicza, Wojska Obrony Terytorialnej mają być formowane od września. Docelowo mają liczyć ok. 35 tys. żołnierzy. W skład obrony terytorialnej mają wejść rezerwiści i ochotnicy z organizacji proobronnych. W ciągu kilku lat MON zamierza utworzyć 17 brygad (po jednej w każdym województwie, a na Mazowszu dwie). W pierwszej kolejności mają powstać brygady w województwach: podlaskim, lubelskim i podkarpackim oraz cztery bataliony: w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Siedlcach. Szef MON zapowiadał też, że w przyszłym roku liczebność polskiej armii ma sięgnąć 150 tys. żołnierzy.

Stopień podporucznika przysługuje podchorążym po odbyciu określonej liczby ćwiczeń i wcześniejszym zdaniu egzaminu oficerskiego. Nowi podporucznicy reprezentują różne specjalności i rodzaje sił zbrojnych. Z awansem wiąże się otrzymanie przydziałów na nowe, oficerskie stanowiska na wypadek mobilizacji.

(ug)