Trwają prace nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym - powiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Nie wykluczył, że projekt trafi do Sejmu w czasie posiedzenia, które rozpocznie się we wtorek po południu.

Trwają prace nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym - powiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Nie wykluczył, że projekt trafi do Sejmu w czasie posiedzenia, które rozpocznie się we wtorek po południu.
Szef klubu PiS: Trwają prace nad ustawą dot. TK /Romuald Kłosowski /RMF FM

Trwają prace nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. One, myślę, skończą się niedługo, wtedy projekt zostanie skierowany do Sejmu. Tyle narosło wokół Trybunału konfliktów sporów, niejasności, pretensji, zarzutów, uwag, że uznaliśmy, że to będzie najlepsza droga, żeby to rozstrzygnąć - powiedział Terlecki dziennikarzom.

Zapytany, czy projekt zostanie złożony na dwudniowym posiedzeniu, które rozpocznie się we wtorek po południu, odpowiedział: "myślę, że to będzie na tym posiedzeniu". Dodał, że nie sądzi, aby projekt został złożony we wtorek.

Terlecki przekonywał, że kwestia TK powinna zostać zamknięta do świąt Bożego Narodzenia.Szef klubu PiS zapewnił, że posłowie będą mieli czas, aby zapoznać się z projektem ustawy. Jak ocenił, "będzie okazja, aby wszystkie siły polityczne wypowiedziały swoje zdanie na ten temat". Projekt ma być poselski, a nie rządowy, co umożliwi szybsze prace nad nim w parlamencie.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że pierwsze czytanie projektu odbędzie się na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości. Głosowanie mogłoby się odbyć na wcześniej nieplanowanym posiedzeniu Sejmu, które miałoby być zwołane na początek przyszłego tygodnia. 

Szef klubu PO, Sławomir Neumann, poinformował dziennikarzy, że na Konwencie Seniorów nie zapadły żadne decyzje dotyczące projektu ustawy o TK. Jedyny pewnik jest taki, że w środę rano jest Konwent Seniorów, gdzie pewnie dostaniemy nowy projekty ustaw, żeby rozszerzyć porządek obrad, ale jakie to będą projekty ustaw, jest to okryte nutką tajemnicy. Spodziewać się można wszystkiego - zaznaczył. 

Ryszard Terlecki nie chciał mówić o tym, co może znaleźć się w projekcie. Idea jest taka, żeby uporządkować problemy, które narosły wokół działania Trybunału Konstytucyjnego. (...) Chcemy naprawić wszystko, co jest problemem Trybunału, na przykład funkcjonowanie Trybunału w większym bądź mniejszym składzie - powiedział. Nie chciał zadeklarować, czy projekt zakładać będzie wymóg orzekania przez TK w pełnym składzie. 

Posłowie PiS nie wykluczają, że w projekcie znajdzie się zapis, że TK będzie musiał orzekać w pełnym składzie, co spowoduje konieczność włączenia do orzekania pięciu wybranych ostatnio nowych sędziów TK. Zgodnie z obecną ustawą, liczący 15 sędziów Trybunał orzeka w pełnym składzie (czyli co najmniej 9-osobowym) w sprawach: zgodności ustaw przed ich podpisaniem i umów międzynarodowych przed ich ratyfikacją z konstytucją; stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta RP oraz powierzenia marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków prezydenta RP; zgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych; sporów kompetencyjnych między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa; w których skład orzekający Trybunału zamierza odstąpić od poglądu prawnego wyrażonego w orzeczeniu wydanym w pełnym składzie; o szczególnej zawiłości lub doniosłości.

O tym, że możliwym rozwiązaniem problemu wokół Trybunału Konstytucyjnego jest uchwalenie "ustawy naprawczej" mówił prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Sądzę, że jedyną możliwością jest ustawa naprawcza, która doprowadziłaby Trybunał do takiego stanu, w jakim być powinien. Są tutaj ograniczenia konstytucyjne i nie można poza te ograniczenia wyjść w żadnym wypadku - ocenił lider PiS. Poinformował wtedy, że PiS już rozpoczęło prace nad takim aktem prawnym.

(j.)