Matematyka, chemia, fizyka i informatyka na akademickim poziomie już w gimnazjum i liceum? To będzie możliwe we Wrocławiu. Tamtejsza politechnika otworzy gimnazjum i liceum na terenie swojego kampusu. Ma to być elitarna placówka dla przyszłych inżynierów.

Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej ruszy 1 września. Będzie szkołą publiczną, przeznaczoną dla młodzieży chcącej rozwijać wiedzę z przedmiotów ścisłych. W skład zespołu wchodzić będą: Gimnazjum Akademickie Politechniki Wrocławskiej oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej. Co ważne, nauka w tej szkole będzie bezpłatna.

Zajęcia dla wybitnie uzdolnionej młodzieży będą prowadzone w budynku C-13 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 23-25 we Wrocławiu oraz w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Wrocławskiej przy ul. Chełmońskiego 16 we Wrocławiu.  Mają się odbywać w pracowniach i laboratoriach Politechniki Wrocławskiej, wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy, laboratoryjny i pomiarowy.

Program Zespołu Szkół Akademickich przewiduje zwiększenie liczby godzin zajęć z: matematyki, fizyki, chemii, informatyki oraz języka angielskiego. Drugim językiem obcym będzie język niemiecki lub hiszpański - do wyboru.

W uczniach chcemy rozwijać umiejętności obserwacji, eksperymentu, analizy, wyciągania wniosków oraz w rezultacie projektowania własnego doświadczenia. Proces samokształcenia wspierany będzie poprzez wykorzystanie e-learningu, systemu e-sprawdzianów oraz e-podręczników i multimedialnych pomocy dydaktycznych - czytamy na stronach internetowych Politechniki Wrocławskiej.

Rekrutacja uczniów Zespołu rozpocznie się  w lutym, wtedy też ogłoszony zostanie regulamin przyjęć.  Przy szkole ma działać bursa, by mogły się w niej uczyć także osoby spoza Wrocławia.