Sukces mieszkańców Jury Krakowsko-Częstochowskiej w sporze o budowę kopalni rud cynku i ołowiu. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach odmówiła zainteresowanej inwestycją firmie przyrzeczenia dzierżawy gruntów na tym terenie.

Sukces mieszkańców Jury Krakowsko-Częstochowskiej w sporze o budowę kopalni rud cynku i ołowiu. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach odmówiła zainteresowanej inwestycją firmie przyrzeczenia dzierżawy gruntów na tym terenie.
Protest mieszkańców Zawiercia przeciwko budowie kopalni na Jurze, 10 października 2019 /Marcin Buczek /Archiwum RMF FM

Decydujące dla odmownej decyzji Dyrekcji Lasów Państwowych były - jak ustalił reporter RMF FM Marcin Buczek - uchwały podejmowane przez lokalne samorządy.

Budowie kopalni sprzeciwiły się rady powiatu zawierciańskiego i m.in. gminy Łazy. Oznacza to, że gminy nie zamierzają zmieniać planów przestrzennego zagospodarowania w tym terenie - zatem tam, gdzie obecnie jest las, nie można tworzyć terenów przemysłowych.

I to dlatego Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach odmówiła przyrzeczenia gruntów.

Wniosek w tej sprawie złożony został ponad rok temu. Wiadomo, że chodziło o teren w Nadleśnictwie Siewierz, ale ponieważ zainteresowana inwestycją firma zastrzegła sobie zachowanie tajemnicy, nieznana jest ani dokładna lokalizacja ani powierzchnia tego terenu.

Na razie firma ma zgodę jedynie na prowadzenie na Jurze poszukiwań.

Do decyzji katowickiej Dyrekcji Lasów Państwowych ma zaś odnieść się po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia.

Opracowanie: