"Leczenie homeopatyczne jest niezgodne z zasadami sztuki lekarskiej" - twierdzi Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz i protestuje przeciwko uruchomieniu na Śląskim Uniwersytecie Medycznym podyplomowych studiów z homeopatii. To jedyna uczelnia w Polsce, która zdecydowała się na taki krok - informuje "Dziennik Zachodni".

Prezes NIL napisał list protestacyjny do minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej i poprosił o "wnikliwe zbadanie sprawy".

Prezes NIL obawia się, że niedługo uczelnia może zdecydować się na kształcenie z zakresu urynoterapii, czyli leczenia moczem czy innych "działów" medycyny niekonwencjonalnej.

Swojej decyzji o utworzeniu studiów homeopatycznych dla lekarzy i farmaceutów broni rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki. Homeopatia jest wykładana na wielu uniwersytetach w Europie, m.in. we Francji, Niemczech czy Austrii - ripostuje rektor.

W Polsce nie ma regulacji prawnych, które uznawałyby homeopatię za umiejętność medyczną, a korzystają z niej tysiące pacjentów. O przyznanie homeopatii medycznego statusu zabiega Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej.

(abs)