Obrączki i pierścionki znaleziono wraz ze średniowiecznymi monetami zakopanymi na polu kukurydzy w Słuszkowie k. Kalisza. To jeden z najbardziej intrygujących skarbów z terenu Polski - twierdzi dr Adam Kędzierski z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.Archeolodzy znaleźli skarb liczący 6,5 tysiąca srebrnych monet, ułożonych w lnianych sakiewkach, placki srebra, fragmenty ołowiu oraz dwie złote obrączki i pierścionki. Dr Adam Kędzierski z kaliskiej stacji Polskiej Akademii Nauk ocenił, że skarb znaleziony na polu w podkaliskim Słuszkowie pochodzi z przełomów XI i XII wieku.

Jak powiedział, skarb jest duży, za odnalezione monety można było kupić całą wioskę.

Ruska księżniczka i jej wiano

Wśród monet znaleziono po dwie sztuki złotych obrączek i pierścionków.

Oczka wykonano prawdopodobnie z kamieni szlachetnych, szlifowanych na półokrągło. Są one dodatkowo zdobione złotymi granulkami. Większa obrączka jest taśmowata i wieloboczna, a mniejsza sztabkowata z wybitymi wgłębieniami - opisuje archeolog Dariusz Wyczółkowski.

Na jednej z obrączek znajduje się cyryliczny napis, który brzmi: "Panie pomóż służce swojej Marii". Prof. Adrian Jusupović z Instytutu Historii PAN w Warszawie twierdzi, że obrączkę należy wiązać z księżniczką ruską o imieniu Maria.

Wiemy, że w tym czasie żoną Bolesława Krzywoustego była księżniczka ruska, o imieniu Zbysława. Według literatury miała ona mieć siostrę Marię, która została wydana za Piotra Włostowica. Powszechnie uznaje się, że Maria była córką Światopełka Izjasławowicza (księcia kijowskiego) - tłumaczy prof. Jusupović.

Z kolei znalezione monety to - zdaniem historyka - może być część wiana, jakie otrzymała Maria.

Być może depozyt został złożony w 1145/1146 r. w czasie ucieczki z Polski. Hipoteza jest nieweryfikowalna, ale bardzo atrakcyjna - powiedział prof. Jusupović.

Pracownicy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN planują dalsze badania, które miałyby objąć tereny między Kościelcem Kaliskim i Dzierzbinem, a przede wszystkim sam Słuszków. Przewiduje się wykonanie zdjęć lotniczych, map lidarowych, badań geofizycznych i potem w najciekawszych miejscach badań wykopaliskowych.