Jedynie co drugi Niemiec uważa, że II wojna światowa rozpoczęła się od inwazji III Rzeszy i Związku Radzieckiego na Polskę. Podobnie jest we Włoszech. Nieco więcej wiedzy o początkach wojny mają mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Francji – wynika z sondażu United Survey dla RMF FM i “Dziennika Gazety Prawnej”.

Pytanie o początek II wojny światowej zostało zadane w pięciu krajach europejskich - w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce i we Włoszech. Brzmiało ono: "We wrześniu 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa - wówczas Niemcy i Związek Radziecki zaatakowały Polskę. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?"

We Włoszech nieco ponad połowa respondentów (52 proc.) zgodziła się z tym stwierdzeniem, 25 proc. było przeciw, a 23 proc. wskazało odpowiedź "nie wiem".

We Francji 64,3 proc. respondentów zgodziło się z tym, że II wojna światowa rozpoczęła się po napaści Niemiec i Rosji Sowieckiej na Polskę. 31,7 proc. badanych nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, a tylko 4 proc. nie potrafiło wskazać odpowiedzi.

W Niemczech połowa badanych (50,7 proc.) zgodziła się, że potężny konflikt rozpoczęła inwazja Niemiec i ZSRR na Polskę, a 25 proc. było przeciw. Nieco mniej badanych (24,6 proc.) odpowiedziało "nie wiem".

Wśród Brytyjczyków ze stwierdzeniem z pytania zgodziło się ponad 61 proc. badanych., przeciwnego zdania było 17 proc., a 22 proc. nie wskazało jednoznacznej odpowiedzi.

W Polsce 87,2 proc. odpowiedziało, że zgadza się ze stwierdzeniem, że II wojna światowa rozpoczęła się od momentu, kiedy Niemcy i Związek Radziecki napadły na Polskę w 1939 roku. 7,8 proc. było przeciwnego zdania, a 5 proc. odpowiedziało "nie wiem".

Czy Polacy z narażeniem życia ratowali Żydów?

Respondenci byli także pytani o to, czy ich zdaniem Polacy ratowali Żydów. Ankietowani otrzymali pytanie: "W czasie II wojny światowej Polacy ryzykowali życiem ratując Żydów przed Holokaustem. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?"

We Włoszech 45 proc. badanych zgodziło się z tym stwierdzeniem. 26 proc. nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, a 29 proc. odpowiedziało "nie wiem".

We Francji 67 proc. odpowiedziało twierdząco, 29 proc. miało przeciwne zdanie, a 4 proc. odpowiedziało, że nic nie wie na ten temat.

W Niemczech 50 proc. badanych odpowiedziało, że Polacy z narażeniem życia ratowali Żydów, 19 proc. nie zgodziło się z tym twierdzeniem, a 31 proc. nie zajęło stanowiska w tej sprawie.

Wśród Brytyjczyków 67,31 proc. zgodziło się z tym twierdzeniem, 7,4 było przeciwko, a 25,29 odpowiedziało, że nic nie wie w tej sprawie.

 W Polsce 88 proc. badanych odpowiedziało twierdząco na zadanie pytanie, 2 proc. zaprzeczyło, a 10 proc. nie miało zdania na ten temat.

Czy Polacy byli ofiarami II wojny światowej?

Kolejne pytanie zadane przez pracownie brzmiało: "Polska i Polacy byli ofiarami II wojny światowej. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?"

We Włoszech 68 proc. zgodziło się z tym zdaniem, 12 proc. odpowiedziało przecząco, a co piąty badany nie zajął stanowiska.

We Francji zgodziło się z tym aż 85 proc. badanych, 12 proc. było przeciwko, a 3 proc. nie miało zdania.

W Niemczech 71 proc. stwierdziło, że Polacy byli ofiarami II wojny światowej, 12 proc. stwierdziło przeciwnie, a 17 proc. Niemców nie ma zdania.

W Wielkiej Brytanii, tak samo jak we Francji, 85 proc. badanych zgodziło się z tym stwierdzeniem, 3 proc. było przeciwko, a 12 proc. nie ma zdania.

Wśród naszych rodaków 96 proc. respondentów odpowiedziało, że byliśmy ofiarami konfliktu, a 4 proc. odpowiedziało "nie wiem".

Czy Rosja, walcząc przeciwko Niemcom, podbiła Europę Środkowo-Wschodnią?

Ostatnie pytanie, które usłyszeli ankietowani brzmiało: "Rosja, walcząc z Niemcami w trakcie II wojny światowej, podbiła centralną i wschodnią Europę. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?"

We Włoszech 57 proc. badanych zgodziło się z tym stwierdzeniem, 19 proc. badanych było przeciwko, a 24 proc. nie miało zdania.

We Francji 75 proc. respondentów potwierdziło, że Rosja walcząc z Niemcami podbiła część Europy, 21 proc. było przeciwnego zdania, a 4 proc. odpowiedziało "nie wiem".

Wśród Niemców 57 proc. zgodziło się z tym zdaniem, 18 proc. było przeciwko, a jedna czwarta nie ma zdania.

W Wielkiej Brytanii 54 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, 13 proc. było przeciwnego zdania, a jedna trzecia badanych nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi.

W Polsce 75 proc. zgodziło się z tym stwierdzeniem, 11 proc. było przeciwko, a 14 proc. nie zajęło stanowiska w tej sprawie.

Sondaż przeprowadziło 5 pracowni w całej Europie. Zdanie Polaków sprawdzał IBRiS, w Niemczech sondaż przeprowadziła INSA, we Francji OpinonWay, w Wielkiej Brytanii YouGov, a we Włoszech pracownia SWG. Wyniki opracowało United Survey.

SPRAWDŹ: Duda: Putin rozpowszechnia kłamstwa historyczne

Opracowanie: