Na terenie byłych zakładów chemicznych Zachem w Bydgoszczy patrol straży miejskiej znalazł składowisko pojemników z chemikaliami. Niezabezpieczone pojemniki znajdowały się na ogólnodostępnym i nieogrodzonym terenie.

Teren, na którym znaleziono chemikalia należy obecnie do spółki Pentima.

Miejsce zostało zabezpieczone. Inspektorzy z ochrony środowiska badają, czy doszło tu do skażenia gleby.

(j.)