Posłowie nie zajmą się na tym posiedzeniu projektami o związkach partnerskich, pod którymi podpisał się Ruch Palikota i SLD. Sejm zdecydował, że sporny punkt nie pojawi w porządku obrad. Swoje zastrzeżenia zgłosiły PiS i SP.

Związki partnerskie mają powrócić jesienią, kiedy to pojawi się projekt autorstwa Platformy Obywatelskiej. We wtorek politycy PO przekonywali, że nie mogli podpisać się pod niekonstytucyjnymi przepisami i nie pomogły płomienne apele polityków lewicy.

Ci ludzie, którzy demonstrują dzisiaj przed sejmem chcą być szczęśliwi. I apeluję do Wysokiej Izby, żeby to szczęście im umożliwić - mówił Ryszard Kalisz z SLD.

Posłowie PiS i PO głosują razem

Za tym, by Sejm zajął się pierwszym z projektów zagłosowało 88 posłów, przeciw było 323, wstrzymało się 14. Podczas ogłaszania wyników głosowania na sali po lewej stronie rozległo się buczenie i okrzyki: "POPiS, POPiS, POPiS".

Projekty były punktami spornymi obrad, dlatego to w głosowaniu zapadła ostateczna decyzja, czy odbędzie się nad nimi debata.

Zastrzeżenia do porządku obrad Sejmu, w którym znalazły się projekty ustaw o związkach partnerskich, pod którymi podpisy złożyli posłowie Ruchu Palikota i SLD, zgłosiły kluby PiS i SP. Według PiS projekty są niezgodne z konstytucją. Również Solidarna Polska uważa, że propozycje Sojuszu i Ruchu to "próba obejścia konstytucji".

Próba liberalizacji. Projekty ustaw o związkach parnterskich

Dwa projekty Ruchu i Sojuszu dają możliwość zawarcia związku zarówno osobom hetero-, jak i homoseksualnym; zakładają jednak różne rozwiązania w tej sprawie. Dwa kolejne projekty to przepisy wprowadzające do tych ustaw. Pod koniec czerwca sejmowa komisja ustawodawcza uznała projekty za sprzeczne z konstytucją.

Oba projekty przewidują, że związek partnerski zostanie zawarty, gdy dwie osoby jednocześnie złożą przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego stosowne oświadczenia. Związek mogłyby zawierać wyłącznie osoby, które ukończyły 18. rok życia.

Pierwszy z projektów przewiduje, że partnerzy mają w związku równe prawa i obowiązki oraz udzielają sobie "wzajemnej pomocy i wsparcia, a także dbają o utrzymanie więzi pożycia". Według drugiego wzajemne prawa lub zobowiązania o charakterze majątkowym lub osobistym partnerzy określaliby w zawieranej w formie aktu notarialnego umowie związku partnerskiego. Byłaby ona przedkładana w USC i zaczynała obowiązywać w chwili zawarcia związku. Projekt daje partnerom także możliwość przyjęcia nazwiska jednego z nich lub połączenia ich dotychczasowych nazwisk.

Według obu projektów ustanie związku następowałoby w przypadku śmierci jednego z partnerów lub gdy partnerzy złożą przed kierownikiem USC oświadczenie o rozwiązaniu związku.

Pierwszy projekt przewiduje ponadto, że partner może żądać rozwiązania związku przez sąd, jeżeli trwale i nieodwracalnie ustały "wszystkie więzi pożycia". Drugi projekt daje partnerowi możliwość złożenia w USC wypowiedzenia związku, który ustawałby po sześciu miesiącach.