Andrzej Przewoźnik został zarejestrowany w maju 1987 roku przez IV wydział krakowskiej SB jako tajny współpracownik o kryptonimie Łukasz - wynika z zapisów rejestracyjnych SB. Ten zapis z archiwów IPN ujawnił Sąd Lustracyjny w czasie procesu Przewoźnika.

Sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zaprzeczył przed sądem, by cokolwiek o tym wiedział. Zeznał, że w 1988 r. dwa razy nachodziła go "kapitan Elżbieta Markowska", która przedstawiła się jako oficer kontrwywiadu.

Chciała informacji o zjeździe kurierów AK, który wtedy on organizował jako szef klubu dyskusyjnego w Krakowie przy Stowarzyszeniu PAX. Przewoźnik dodał, że odmówił jakichkolwiek rozmów i powiadomił o sprawie szefa PAX w Krakowie, rodzinę i znajomych.

Sąd odroczył proces do 3 listopada. Mają wówczas zeznawać świadkowie ze Służby Bezpieczeństwa.