​Samorządy apelują do prezydenta, żeby nie podpisywał ustawy, która zlikwiduje gimnazja. Skierowano list do Prezydenta RP w tej sprawie.

"Popieramy niektóre elementy reformy, te dotyczące szkolnictwa zawodowego, ale likwidacja gimnazjów jest nieuzasadniona" - piszą do prezydenta Andrzeja Dudy wszystkie ogólnopolskie organizacje gmin i powiatów. Proszą prezydenta o spotkanie w tej sprawie.

Największe obawy samorządów budzi brak czasu na przystosowanie sieci szkół. Ustawa, które zlikwiduje gimnazja, daje im tylko kilka miesięcy na stworzenie nowego systemu szkół podstawowych i średnich.

Rozpoczęcie procesu likwidacji gimnazjów, który wymaga już teraz zasadniczych zmian w sieci szkolnej, dostosowanych przede wszystkim do nowej podstawy programowej, która wciąż nie jest znana, powinno nastąpić po ustaleniu wszystkich uwarunkowań reformy, w tym prawnych i finansowych.

"Tymczasem decyzje w tych kwestiach muszą być we wszystkich gminach podjęte w pierwszym kwartale 2017 roku, by mogły wejść w życie od początku nowego roku szkolnego" - piszą do prezydenta samorządowcy.

Ich zdaniem źle przygotowana reforma zaszkodzi polskiej oświacie. Dlatego proszą prezydenta o spotkanie w tej sprawie i o niepodpisywanie ustawy, która niedawno przeszła przez Sejm i Senat.

List podpisały Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich i Związek Powiatów Polskich.

(łł)