​Wykonanie zarządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie połączenia dwóch gdańskich muzeów - Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - zostało wstrzymane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie do czasu prawomocnego rozpoznania zażalenia na decyzję resortu kultury. Zażalenia złożyły dyrekcja MIIWŚ i Rzecznik Praw Obywatelskich.

​Wykonanie zarządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie połączenia dwóch gdańskich muzeów - Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - zostało wstrzymane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie do czasu prawomocnego rozpoznania zażalenia na decyzję resortu kultury. Zażalenia złożyły dyrekcja MIIWŚ i Rzecznik Praw Obywatelskich.
Premier Beata Szydło i wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. /Paweł Supernak /PAP

Warszawski WSA o swojej decyzji poinformował na stronie internetowej sądu.

Jak podano, rozstrzygnięcie to jest nieprawomocne. Od wydanego postanowienia strony postępowania mogą złożyć zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem - poinformowano.

Zgodnie z decyzjami resortu połączenie placówek miało nastąpić 1 grudnia 2016 roku, termin został jednak przesunięty na 1 lutego bieżącego roku.

Dyrekcja MIIWŚ oraz Rzecznik Praw Obywatelskich złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zażalenie na decyzję łączącą placówki. WSA skargi dotąd nie rozpatrzył, ale w listopadzie 2016 r. wstrzymał wykonanie decyzji o połączeniu placówek do czasu, aż zajmie się sprawą. Na tę decyzję skargę złożył resort kultury i 24 stycznia NSA uwzględnił zażalenie ministra kultury: wskazując na niedociągnięcia formalne w decyzji WSA nakazał ponownie zająć się sprawą zażalenia ministerstwa.

Dziś minister zapowiedział połączenie placówek od jutra

Kilkadziesiąt minut przed opublikowaniem decyzji WSA, minister kultury Piotr Gliński po spotkaniu z premier Beatą Szydło w ramach przeglądu resortów, poinformował, że muzea zostaną połączone 1 lutego.

Zgodnie z zapowiedzią, zgodnie z prawem, zgodnie także z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, 1 lutego doprowadzimy do połączenia dwóch podobnie funkcjonujących, o podobnym zakresie, znajdujących się w tym samym miejscu, instytucji kultury dwóch Muzeów - mówił na konferencji prasowej wicepremier Piotr Gliński.

Zaznaczył, że jest to "działanie, które ma poprawić funkcjonowanie tych muzeów, ma połączyć dwa wielkie potencjały obu instytucji".

Jak powiedział Paweł Machcewicz, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, minister Piotr Gliński nie ma teraz prawa łączyć obu placówek, czyli Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Machcewicz zostanie więc na stanowisku, przynajmniej do czasu ewentualnego rozpatrzenia zażalenia na dzisiejszą decyzję sądu. 

Minister złoży zażalenie

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego złoży zażalenie na postanowienie WSA - poinformował resort.

W związku z informacjami o nieprawomocnym postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oświadcza, że do 31 stycznia, tj. w przeddzień planowanego połączenia gdańskich muzeów, nie doręczono mu odpisu postanowienia, które wstrzymać ma wykonanie zarządzenia o połączeniu. Mimo tak niefortunnego, z punktu widzenia reguł praworządności, trybu działania sądu, który powielił postanowienie wcześniej uchylone, minister informuje, że wstrzymuje wykonanie zarządzenia o połączeniu muzeów. Niezwłocznie złoży również do Naczelnego Sądu Administracyjnego kolejne zażalenie na nieprawomocne postanowienie WSA i będzie oczekiwać na jego rozpatrzenie - podało MKiDN.

(łł)